If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:57

Определение на Брьонстед-Лаури за киселини и основи

Видео транскрипция

Терминът "киселина" сигурно ти е познат от ежедневието. Но в този клип искаме да дадем по-официално определение на киселина. И ще разгледаме определението, което е най-използвано. В други клипове ще видим, че има и други популярни определения, извън това, което ще разгледаме тук. Но тук ще се спрем на определението на Брьонстед-Лаури. Определението на Брьонстед-Лаури за киселини и основи. Това е снимка на Брьонстед. Това е снимка на Лаури. Те измислили това определение за киселини и основи през 20-те години на двадесети век. Ще обсъдим Брьонстед-Лаури, определението на Брьонстед-Лаури за киселини и основи. Според тях киселината е донор на протон, а можем да кажем и донор на водороден йон. Защо протонът и водородният йон са едно и също? В ядрото на най-разпространения изотоп на водорода има само протон без неутрон. А в неутралния атом ще открием и електрон, който свисти наоколо и подскача в своята орбиталата. Ще имаме подскачащ електрон в орбиталата. Но ако йонизираме атома, се отърваваме от неговия електрон. И ако се отървем от електрона, ако се отървем от това, ще ни остане само протон. Затова протон и H+ се отнасят за едно и също нещо. Това е киселина. Какво е основа? Можем да изведем определение чрез предходното. Основата е акцептор на протон или на водороден йон. Акцептор. Нека изясним нещата с няколко примера. Една от най-силните киселини, които познаваме, е солната киселина. Нека я нарисувам. Водородът има ковалентна връзка. Ковалентна връзка с хлора. С ето този хлор. Нека нарисуваме самотните двойки на хлора. Извън електрона, който допринася за ковалентната връзка. Тук има три други самотни двойки. Три самотни двойки, просто така. Вземаме солна киселина, и я поставаме във воден разтвор, ето тук е във водния разтвор. А всъщност водният разтвор може да се обозначи така. Това означава просто разтвор с вода. Затова можеш да го напишеш така, така ще обозначиш солната киселина във воден разтвор, ако искаш да го обозначиш по-ясно. Ще си кажеш "Хей, това ще попадне сред водни молекули в течно състояние!" Воден разтвор означава, че веществото е разтворено в течна вода. Така че имаме водни молекули в течно състояние. Това е една водна молекула. Опа, водна молекула. Ето тук. Кислород, свързан с два водорода. Понякога ще го видиш изписано така. Това малко l означава течно състояние (от "liquid", течност). Какво ще се случи според теб? Е, вече казах, че това тук е силна киселина. Затова то наистина ще дари протони. Наистина ще иска да дари този водород, но няма да позволи на водорода да запази електроните си. И какво ще стане? И двата електрона от тази двойка ще бъдат отмъкнати от хлора. А после водородният йон, тъй като е останал бе електрон, може да бъде грабнат от някоя водна молекула, минаваща наблизо. Не забравяй, че в реалния свят те си нямат представа какво да правят. Просто се блъскат едно друго. И в зависимост от това колко силно електроните искат нещо тези реакции се случват. Можем да си представим как тази самотна двойка тук е може би способна да създаде ковалентна връзка с този водород. И какво ще стане? Какво ще стане? Ще го напиша със стрелка защото тази реакция е много по-вероятно да протече в тази посока, тъй като това е силна киселина. И какво ще се получи? Хлорът ще има трите свободни двойки, които имаше и преди. Но той после отмъква тези два електрона ето тук. Отмъква и тези два електрона тук, и печели допълнителен електрон. Сега има отрицателен заряд. Сега е хлориден анион. Има отрицателен заряд. А какво става с тази водна молекула? Ами това е водна молекула, има кислород, има два водорода, но сега водородите не са само два, защото този водород тук също е отмъкнат. Ще го оцветя в малко по-различен цвят, за да се вижда по-ясно. Този водород идва ето тук. И тази самотна двойка, която е ето тук, сега формира ковалентна връзка. Остават си и другите две ковалентни връзки с другите два водорода. И пак ни остава тази самотна двойка електрони. Тя още си стои тук. Какво се случи? Тази водна молекула се сдоби с протон. Този водород дойде без електрони. Ако спечели протон, след като преди е била неутрална, сега молекулата ще получи положителен заряд. И какво се случи? Ако поставим солна киселина във воден разтвор, воден разтвор, това нещо дари протон на водната молекула. Коя е киселината и коя е основата тук? Ако погледнем реакцията в тази последователност, виждаме, че това е киселината, солна киселина, тя буквално се нарича солна киселина. А тук водата се държи като основа. Водата се държи като основа. И както се вижда, водата може да действа и като киселина, и като основа. Тук водата се държи като основа. Сигурно ще се зачудиш дали тази реакция, която най-често се осъществява в тази посока, при определени обстоятелства не би могла да протече иначе и протонът да отиде при хлора. И това е вярно. Тази реакция най-често протича по посока на стрелката, но след като киселината е отдала протона си, това, което остава, се нарича конюгирана основа. Ще използвам същия цвят. Това е конюгираната основа на солната киселина. Хлоридния анион. Конюгирана осова на солна киселина. А това тук е конюгирана киселина, защото е възможно този водороден йон при правилните условия, да даде протони на други неща. Да даде водород без да даде електрони на други неща. И това всъщност е конюгираната киселина на H2O. Конюгирана киселина на водата. На водната молекула. Както виждаме, водата може да играе ролята и на киселина, и на основа. Но това поне ни илюстрира основната идея в определението Брьонстед-Лаури за киселините и основите. И има още нещо, което бих искал да добавя. Ето тук казах, че ако поставим това във воден разтвор, ще получим хидрониев йон, понякога се среща обозначено така. Нека го напиша. Понякога ще го срещнеш, обозначено така. Имаме солна киселина, този път няма да рисувам детайлите, във воден разтвор. Намира се във воден разтвор. И понякога реакцията просто се обозначава така: хей, ще ни останат някои водородни йони, тези протони. И ще ни останат... Можем да посочим, че това ще бъде във воден разтвор. Воден разтвор. И ще ни останат хлоридни аниони. Хлоридни аниони във воден разтвор. Това не е погрешно, но е важно да разберем, какво точно имаме предвид, когато говорим за тези водородни йони тук. Знаем, че ако във воден разтвор има водородни йони, те няма да си останат самички. Ще бъдат сграбчени от водната молекула и ще формират хидрониев йон. Така че това тук е много по-близко до това, което се случва в действителност. По-вярно е да се каже, че се формира хидрониев йон. А не че остават протони. Защото тези протони са във воден разтвор, а във воден разтвор ще бъдат сграбчени от водната молекула и ще формират хидрониев йон. Затова по-горе го изписах така.