If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Запознаване с йони

Разлика между йони и атоми. Как се намира заряда на йон.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Извинявам се. Вчера имах операция за изместен септум. В това видео ще говорим за това какво е йон. Преди да говорим за йоните, ще говорим за това какво е елемент. Например въглеродът е елемент. Да каже, че имам един атом въглерод. Какво знаем за този един атом въглерод? По определение един атом въглерод има 6 протона. Значи и нашият атом има 6 протона. Ако това е неутрален въглерод, той ще има същия брой електрони. Тоест има 6 електрона и това го прави неутрален. Има шест положителни заряда и шест отрицателни заряда. Може да имаме въглероден йон, въпреки че това не е много типично. Начинът, по който може да получиш йон, е като нямаш равен брой протони и електрони. Например, ако имаш 6 протона и 5 електрона, какво ще е това? Все още имаме 6 протона. Помни, протоните определят с какъв елемент си имаме работа. Така че все още си имаме работа с въглерод Но сега имаме един положителен заряд повече от отрицателните заряди. Това ще е въглерод с 1+ заряд – можеш да го запишеш ето така или дори можеш да го запишеш така. Това тук е въглероден атом. А това тук е йон, понеже има нетен заряд. Има различен брой протони и електрони. А ако направим това по обратния начин? Ако имаше 5 протона, 5 протона и 6 електрона? Какво щеше да е това? Помни, протоните определят с какъв елемент си имаш работа. Да видим кой елемент има 5 протона. Значи си имаме работа с бор. Това ще е бор. Неутралният бор има 5 протона и 5 електрона. Но този има един допълнителен електрон, така че има един допълнителен отрицателен заряд. Така че можеш да го запишеш по този начин – 1–. Или можеш просто да кажеш, че има отрицателен заряд. Това тук е един йон бор. Докато имаш разлика между броя протони и електрони, няма да наричаш това атом, а ще го наричаш йон. Нека разработим един примерен въпрос. Нашият въпрос е... Нашият въпрос е... "Един атом платина има масово число 195." Нека потърсим платината в периодичната таблица. Платината е ето тук, ако можеш да я видиш. Един атом платина има масово число 195. И 195 изглежда доста близо до тази атомна маса, която имаме тук. "и съдържа 74 електрона." 74 електрона. "Колко протона и неутрона съдържа той и какъв е зарядът му?" Нека помислим малко върху това. Имаме си работа с платина. По определение платината има 78 протона, знаем това. Има 78 протона. В условието се казва, че има 74 електрона. 74 електрона. Така че от това, както виждаме, имаме 4 протона повече, отколкото са електроните. Така че ще имаме заряд +4. С 4 повече положителни елемента, отколкото отрицателни такива. Така че ще запишеш това като платина със заряд +4. Това е платинен йон, положителен йон платина. Когато говорим за положителен йон, използваме термина катион. Това е положителен йон. Тук горе ставаше въпрос за отрицателен бор, отрицателният йон се нарича анион. Така ще започнеш да привикваш с терминологията. Но не сме свършили с въпроса. Казват ни, че един атом платина има масово число 195 и съдържа 74 електрона. "Колко протона и неутрона съдържа и какъв е зарядът му?" Открихме заряда му. Знаем протоните. По определение платината има 78 протона. Но какво да кажем за неутроните? Протоните плюс неутроните са равни на масовото число. Значи ще са равни на 195. Имаме 78 протона плюс, да кажем n за неутрони, е равно на 195. Изваждаме от него 78 и какво получаваме? Броят неутрони е равен на... да видим, ако извадя първо 70, получавам 125. Вадя още 8 и имам 117 неутрона. 117 неутрона и сме готови. Но голямата идея е... Казваме, че когато имаме еднакъв брой електрони и протони, тогава атомът е неутрален. Но когато стане не-неутрален, когато имаме или повече електрони, или повече протони – и това важи за атом или молекула, тогава ще наричаме това йон. И ако искаме да сме напълно точни, положителният йон се нарича катион, а отрицателният йон се нарича анион.