If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:57

Видео транскрипция

Нека се упражняваме, като разсъждаваме как йоните обикновено се получават, как могат да образуват съединения и как наричаме тези съединения. Нека започнем с нещо от първа група. В първата колона – първата колона е позната като алкални метали. Нека започнем с калий. К е символът за калий. Елементите в група едно... когато ги разгледаме, виждаме, че в най-външната им обвивка има един електрон. Така че на тях не им пречи да го загубят. Когато се йонизират, те губят един електрон и стават катион, положителен йон. Нека разгледаме един случай, при който имам калий, който е бил йонизиран. Мога да го запиша така, виждали сме това в предишни видеа, и можем просто да го наричаме калиев йон, можем да го наричаме калий 1+. Можем да го наричаме калиев катион. Нека идем в другата страна на периодичната таблица. Тук са нещата, които силно биха искали да получат един електрон. Елементите в тази група, в халогенидите – тази колона тук – са халогени (халогениди). В най-външната си обвивка те имат 7 електрона. Те биха искали да имат 8, така че обикновено са много добри в приемането на електрони. Да приемем, че си имаме работа с хлор. Хлорът може да се йонизира. Той може да приеме един електрон. Когато хлорът приеме един електрон, той е отрицателно зареден йон. Така че можеш да запишеш това като хлор 1–, но обикновено наричаме това анион – отрицателно зареден йон. Вместо просто да го наричаме хлорен анион, можем да го наречем хлорид. Ще го наричаме хлорид. Можеш да си представиш, че след като калият има +1 заряд или 1+ заряд, а този тук има отрицателен заряд, те ще бъдат привлечени един към друг и ще образуват йонно съединение. Йонното съединение, което ще образуват – можем да го запишем като... Първо ще запишеш положителния йон, а отрицателния след това. И това тук може да се опише като калиев хлорид. Нека запиша това. Калиев хлорид. Може би си казваш... Нека просто пренапиша цялото нещо. За хлорната част знаеш, че това е анион, понеже вместо да запишем хлор, което е името на този елемент, записах IDE (ИД) в края, за да покажа, че това е анион. Знам, че това е хлорният анион, или хлорид, но защо не записах нещо подобно за калия? Начинът, по който е прието да става това, е, ако някой каже калиев хлорид, знаеш, че си имаш работа с йонно съединение. И ако хлоридът има –1 заряд, в йонното съединение цялото нещо ще е неутрално. Ако това тук е 1–, тогава знаеш, че това тук е 1-1, това ще е 1+. Тоест знаеш, че си имаш работа с калиев катион и хлориден йон, или хлорен анион. Можеш да го наречеш по няколко начина, но това е калиев хлорид. Имаш положително зареден калий и отрицателно зареден хлор, който наричаме хлорид. В следващите няколко видеа ще покажа много повече примери за това и те ще бъдат малко по-сложни.