Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:54

Видео транскрипция

Нека най-напред си поговорим за тегло и маса, особено ако ще обсъждаме атомно тегло (относителна атомна маса) и атомна маса. Сега сме в час по физика – тегло и маса не значат едно и също. Може би ще е нещо ново за теб, защото в ежедневието, говорейки за маса, имаме предвид, че колкото по-голяма маса има нещо, толкова по-голямо тегло има то. Или ако нещо тежи повече или по-малко, си казваме: "Добре, свързано е с масата му". Но в час по физика виждаме, че масата и теглото представят две различни, макар и свързани идеи. Масата описва какво е количеството от дадено нещо, или колко трудно е то да се ускори или забави. Масата може да се разгледа като мярка за инерцията на даден обект. Ние, един вид по човешки мащаб, бихме могли да измерваме масата с грамове или килограми. Объркващо е, че в Европа, ако попиташ хората за теглото им, по-скоро ще ти го кажат в килограми, макар и това да е единица за маса. Теглото, от друга страна, е различно от масата. Теглото е сила, която показва с колко ни притегля Земята или планетата, на която се е случило да сме. Това тук е сила. И в метричната система измерваме тегло не с грамове или килограми, ами с нютони. И всъщност ако попитаме хората за теглото им, трябва да ни го дадат в нютони. Макар че в действителност, когато ги питаме за тегло, те всъщност ни казват масата си. Те би трябвало да кажат "Масата ми е 60 килограма" или "70 килограма", или колкото е всъщност. Във физиката тази разлика е много важна. Ако отида от Земята на Луната, масата ми НЕ се променя, но теглото ми се променя, защото силата, с която Луната ме притегля, или с която се притегляме взаимно, е по-малка, отколкото ако съм на Земята. Всъщност дори и на земната повърхност, ако се качим на върха на сграда, ще сме малко по-... да, би било доста трудно да се измери, но ще сме много малко по-отдалечени от центъра на Земята, така че ще има различна сила на гравитацията. Теглото ще се промени съвсем малко, но масата – не. В открития космос има много малко гравитационно въздействие, теглото ти е почти изцяло, или близо до нула. Все пак си в открития космос, няма планети наоколо, но масата ще е пак толкова, колкото си е по принцип. Това беше въведението към маса и тегло. Сега нека продължим с... Може да те объркам, защото в химията, отново става малко по-неясно. Нека напиша тук "химия". И във всяка наука, ако се говори по-общо за маса и тегло, това е, което се има предвид. Хората говорят за мярка на инерцията, визирайки масата а когато се говори за сила, става въпрос за тегло. Но в химията започваме да мислим за нещата на атомно ниво. Ще чуеш понятието "Атомна маса". Атомната маса буквално е мярка за маса. Измерва се в единици атомна маса, което представлява много много малко число, както ще говорим в следващи видеа. Една единица атомна маса е много малка част от един грам. Действително е дефинирана, като е използван най-често срещаният изотоп на въглерода. Дефинирана е чрез въглерод-12. Съвременното определение е: "Въглерод 12 има маса, която е точно 12 единици атомна маса." И после това може да се използва като изходна точка за извеждане на атомната маса на всеки друг атом. Може да си помислиш: "Защо просто не са избрали водорода и да го определят като една единица атомна маса?" И всъщност в началото така са направили. Но поради най-различни причини сме се спрели финално на въглерод-12 като отправната точка с неговите 12 единици атомна маса. Какво тогава е атомно тегло? Атомно тегло. Ще го запиша в друг цвят. Хайде в синьо. Атомно тегло. И ако направиш аналогия с говореното до момента, ще си кажеш: "Добре, това сигурно е сила. Може би единицата за атомно тегло ще е много малка единица." Но всъщност в химията, дори когато говорим за атомно тегло, отново използваме единиците за атомна маса. Това също е маса. Единиците за атомна маса. Но не говорим за масата само на 1 атом или 1 молекула. Това е усреднената маса на много от често срещаните атоми на елементите, които има на Земята. Какво имам предвид? На Земята има два... Основният изотоп на въглерода е въглерод-12. Въглерод-12 има маса от точно 12 единици атомна маса. Но също така се среща въглерод-14. Въглерод-14. Да ти припомня какво значеха тези числа. Въглерод-12 има шест протона, шестте протона го определят като въглерод. Въглерод-14 също има 6 протона. Но въглерод-12 също така има 6 неутрона. 6 неутрона. Докато въглерод-14 има осем неутрона. Знам какво си мислиш: "Чакай малко! Защо просто не приемем, че протонът или неутронът имат атомна маса от по 1 единица? Защото изглежда, че това е 12, а предполагам, че масата на това ще е около 14." И този начин на мислене не е нелогичен. Всъщност аз самият често мисля така. Но те нямат точно 1 единица атомна маса по определение. Не забравяй, че колкото и да е малък електронът, все пак има някаква маса, съответно електроните допринасят за общата маса. Тоест протонът и неутронът имат атомна маса много близка до 1. Нека го запиша. Един протон или един неутрон. Много близки до 1 единица атомна маса, но не съвсем. Но да се върнем към атомното тегло, ето тук. Най-често срещаният изотоп на въглерода... Помни, "изотоп" означава, че елементът е същият, с еднакъв брой протони, но различен брой неутрони. Най-често срещаният изотоп на Земята е въглерод-12, но също така се среща и въглерод-14. Ако вземеш усреднената атомна маса за всичкия въглерод-12 и всичкия въглерод-14 на Земята, ще получиш атомното тегло. И атомното тегло на въглерода... Можеш да го видиш на периодичната таблица. Разполагам с една под ръка. Забележи, 6 протона, това по дефиниция означава въглерод. Но тук пише 12,011, което е усреднената атомна маса за всичкия въглерод на земята. Да, много е близо до 12, много по-близко, отколкото сo 14, защото по-голямата част от въглерода на Земята е въглерод-12. Можем да го запишем. Това е атомното тегло. Това е атомното тегло на въглерода на Земята. То е 12,011. Ако някой ти говори за изотопа на въглерода, въглерод-12, и има предвид конкретен атом, ти можеш да кажеш: "Този атом има 12 единици атомна маса." Но ако видиш голяма торба с въглерод, ще знаеш, че усреднената атомна маса на въглерода, или атомното тегло, е 12,011 единици атомна маса. ЕАМ. Надявам се, че с това видео ти изясних нещата, а не те обърках повече. Ще се видим в следващото видео.