If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: изчисляване на атомно тегло

Как се изчислява атомно тегло от атомна маса и  процент на разпространение на въглеродните изотопи. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук сме изброили... Знаем, че въглерод-12 е най-често срещаният изотоп въглерод на Земята. 98,89% от въглерода на Земята е въглерод-12. Знаем, че по определение масата му е точно 12 единици атомна маса. Обаче това не е единственият въглероден изотоп на Земята. Има и други. Вторият най-често срещан е въглерод-13. 1,11% от въглерода на Земята е въглерод-13. Експериментално можем да намерим, че масата му е 13,0034 единици атомна маса. Така, тези числа тук, за преговор - те представляват атомна маса на изотопите. Атомна маса. В това видео ще си помислим как се получава относителната атомна маса, която се пише ето така в периодичната таблица. Така... Относителна атомна маса (ОАМ). Откъде идва? Във видеото за ОАМ и атомна маса на изотоп, виждаме, че ОАМ е среднопретеглената стойност на атомните маси на различните изотопи на даден елемент. Така, за да намерим това 12,01, взимаме среднопретеглената стойност на тези двете. Спрямо какво претегляме? Спрямо това колко често се среща даденият изотоп. Това, което искаме да направим, е да вземем 98.89% и да го умножим по 12. Ще напиша процентното число като десетична дроб. Ще бъде 0,9889 * 12. И към това ще прибавим... Ще прибавим 1,11% * 13,0034. Като десетична дроб: 0,011... ...с още една единица - 0,0111. И ще умножа това с 13,0034 единици атомна маса. Така, това колко прави? Ето го нашият калкулатор. Имаме 0,9889 по 12 е равно на 11,8668. И към това ще прибавим... ще прибавим 0,0111 * 13,0034. Знам, че ще сметне първо умножението, защото калкулаторът знае за приоритета на операциите. И така, това всичкото, както виждаме, е равно на 12,01113774, което, ако закръглим до стотната, ще получим тази ОАМ. Това е. Ето го. Така изчисляваме ОАМ. Мога да го напиша като приблизително 12,01 - среднопретеглената стойност на атомните маси на изотопите. Друго нещо, което може би си струва да отбележим, е каква е разликата между въглерод-12 и въглерод-13? Въглерод-12, този тук, има 6 протона. Те го определят като въглерод, така че и двата ще имат по 6 протона. Разликата е в неутроните. Този тук има 6 неутрона, а другият ще има един неутрон повече - 7 неутрона. Като се вгледаме в разликата на атомните маси, ще забележим, че промяната... ...изглежда да е +1,0034 единици атомна маса. Оттук може би ще си кажеш: "Ако добавя неутрон" "той е приблизително равен на една единица атомна маса." Не е точно една единица атомна маса, но, грубо казано, в широк аспект, можем да го разглеждаме като един вид близък до единица атомна маса. Същото е вярно и за протоните. И така, надявам се, че сега имаш представа относно разликата между атомната маса, която е масата, и ОАМ, която е среднопретеглената стойност на различките изотопи на даден елемент на Земята, как да я изчисляваш, и приблизително каква е масата на неутрона.