Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:44
Тагове

Видео транскрипция

Да поговорим за една концепция, която доста обърква учениците по химия. Но в някакъв смисъл е една от най-простите концепции. Става дума за идеята за мол, което в химията не е същото като мола, от който пазаруваш. Мол в химията е число. Числото 6,02*10^23. Едно много голямо число. Нарича се също число на Авогадро. Може би ще направя видео за Авогадро. Но това е всичко, което е нужно да знаеш. Молът е число. Има по-сложни определения за мол. Копирал съм това от Уикипедия. Това е определението за мол от Уикипедия. Надявам се, че до края на видеото ще разбереш, че те значат едно и също. Но ако сега се запознаваш с понятието за първи път, смятам, че това не е лесно за разбиране. "Един мол се определя като количеството вещество на една система, която съдържа толкова елементни единици, колкото атоми има в 12 грама въглерод 12." Е, току-що ти казах, че един мол е 6,02*10^23. Да вземем последната част – атомите в 12 грама въглерод 12. Това означава, че има 1 мол въглерод 12 – нека го запиша така. Има 1 мол въглерод 12 в 12 грама въглерод. И ето затова молът е толкова полезен. Вместо да пиша 1 мол, можех да го заменя с 6,02*10^23 въглеродни атома, атома на въглерод 12 в 12 грама въглерод. Как откриваш това? Какво друго означава това? Току-що добавихме въглерод, който по определението е количеството вещество във всяка молекула, ако преобразуваш единици за атомна маса и грамове. Намирам това за доста объркващо. Как можем да го приложим на други места? Първото нещо, което трябва да осъзнаем, е, че молът е начин за преобразуване на грамове в единици за атомна маса. Колко е един атом на въглерод 12? Какво е масовото му число? То е 12. Ето защо се нарича въглерод 12, а не въглерод 14. Неговата маса е 12 мерни единици за атомна маса. Ако вземеш нещо, чиято маса е 12 единици атомна маса, и имаш един мол от него или 6,02*10^23, всички тези атоми заедно имат маса от 12 грама. Ето и друг начин да осмислим това. Един грам е равен на 1 мол единици за атомна маса. Ще запиша еам (amu) ето тук. Или можеш да запишеш, че един грам е равен на 6,02*10^23 единици за атомна маса. Причината това да е полезно – именно на това е обърнато внимание в Уикипедия – е, че ни помага да преобърнем единиците в света на атомите – където си имаме работа с единици за атомна маса, или имаме допълнителен неутрон и трябва да добавим един към атомния номер – да свържем този атомен свят с ежедневието ни, където работим с грамове. Не забравяй, че един грам все пак е доста малко количество маса. Той е 1/1000 от един килограм. Един килограм е около 2 фунта. Значи 1 грам е около 1/500 от един фунт. Не е много. Има множество атоми с много малко количество – в 1 грам от въглерод или поне в 12 грама въглерод имаш множество атоми. Имаш 6,02*10^23. И за да разберем това по-добре, вероятно трябва да говоря за него в атома. Това е огромно число. За да си го представиш, помисли за – на мен ми казваха да мисля за диаметъра на един косъм. Ако това е един косъм и това е диаметърът му, в това разстояние има 1 милион въглеродни атоми. Или ако вземеш една ябълка и опиташ да разбереш каква част, ако направя един от атомите на ябълката – очевидно ябълката има множество различни видове атоми – но ако вземеш един от атомите и го направиш с размера на ябълката, тогава ябълката ще бъде с размера на Земята. Следователно един атом от ябълка е за цялата ябълка това, което е една ябълка за Земята. Трудно е дори да осмислим неща с такъв размер. Когато имаш само един грам – да кажем, че имаш 1 грам водород. 1 грам водород. Ако имаш 1 грам водород, това означава, че имаш 1 мол водород. Откъде знам това? Понеже атомният номер на водорода е 1. Като цяло, ако вземеш който и да е елемент... Каква е масата на, да кажем, 1 мол алуминий? Ако взема 6,02*10^23 алуминиеви атоми, каква е тяхната маса? Всеки от тях има атомен номер 13. Има 13 еам – не трябва да поставям s тук – по 6 цяло и... Не, няма да го запиша по този начин. Това вероятно ще те обърка. По-лесно ще е, ако си представим един мол от един атом и вземем масата му – всъщност преди малко взех атомния му номер, а това не е добре – вземаме масовото му число. В този случай да кажем, че е 27. Имаме си работа с алуминий 27. Взимаш масовото му число и ако имаш 1 мол от него, тогава масата му ще е 27 грама. Когато имаш един мол от атом, това е директно преобразуване между масовото му число и грамове. 1 мол желязо, да кажем желязо 56 – има много изотопи желязо, но да кажем, че си имаме работа с желязо 56. Обикновено не го срещаш по този начин, но да кажем, че си имаме работа с изотоп на желязо, който има масово число 56. Ако имам 1 мол от това, 1 мол от този атом, той ще има маса от – изчисленията не са трудни – 56 грама. И ако продължим да разсъждаваме, колко единици за атомна маса е това? Това са 56 единици за атомна маса на атом. И понеже имаш един мол от желязото, това прави 6,02*10^23 по 56 единици за атомна маса. После го делиш на броя единици за атомна маса на грам. И получаваш 56 грама. Но лесният начин да направиш това е просто да вземеш съответното масово число. Ако имаш силиций, ако имаш един мол силиций, един мол силиций ще има маса – не искам да казвам тегло, понеже това трябва е приложимо към всяка планета – 28 грама. А какво да кажем за 2 мола силиций? Ще запиша масовото му число. Да кажем, че силицият има масово число 28. Два мола силиций. Един мол има маса от 28 грама, така че 2 мола ще имат маса 56 грама. Да кажем, че имам 4 мола кислород, който има масово число 16. Каква е масата на това? Това ще е огромен брой кислородни атоми – каква ще е масата им? Тя ще е 4 по... 1 мол кислород има маса от 16 грама. Тоест 4 мола имат маса 64 грама. Объркващо е, понеже не сме свикнали да използваме дума като мол за число, но той е само число. И ще е по-лесно да мислим за него като за средство да преобразуваме между брой единици за атомна маса и грамове. Ще се запиташ, как получаваме толкова много грамове? Трябва да имаме 6,02*10^23 атома въглерод, за да може това количество въглерод да има маса 12 грама. Ето това означава този мол. Той е само число. Препоръчвам ти да си поиграеш с това, за което говорихме. Понеже е много важно да осъзнаваш логиката зад моловете, иначе ще се объркаш по-късно, когато започнем да навлизаме в енергиите по отношение на това, че изискват килоджаула на мол, и каква е енергията на тази реакция, и така нататък. Така че се увери, че разбираш това колкото е възможно по-добре. И ми кажи, ако не разбираш, и може да направя още едно видео за това, понеже то е много важно.