Основно съдържание

Кинетика

Учи

За този урок

Химиците обикновено са интересуват колко бързо ще настъпи реакция и как може да се контролира нейната скорост. Изучаването на скоростта на химичните реакции се нарича кинетика и ние ще разгледаме средна скорост на реакция, законите за скоростта на химичните реакции, уравнението на Арениус, механизмите на протичане на химичните реакции, катализатори и спектрофотометрия.