If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Колизионна теория

Съгласно колизионната теория молекулите трябва да се сблъскат, за да реагират помежду си. Но при повечето реакции само малка част от колизиите (ударите) водят до протичане на реакция. За да бъде успешен един удар, реагиращите молекули трябва да притежават достатъчно енергия по време на сблъсъка, за да преодолеят прага на активиращата енергия, и същевременно да са правилно ориентирани, за да се формират новите връзки в продуктите. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

За да разгледаме теорията на химичните колизии, нека вземем за пример следната реакция. Нека атомът А да реагира с двуатомната молекула ВС при което се образува нова двуатомна молекула АВ и атом С. Съгласно теорията на колизиите, молекулите трябва да се сблъскат, за да реагират. За този пример атом А трябва да се сблъска с молекула ВС, за да протече реакция. Освен това при удара те трябва да са правилно ориентирани в пространството, за да има ефективна колизия. Например за тази реакция, имаме молекулата В-С. Ако тя се доближи до атома А в тази ориентация, понеже ще се образува връзка между А и В, нека кажем, че това е правилната ориентация. Това е начинът, по който трябва да се случи ударът, за да протече реакцията. Но ако двуатомната молекула В-С се приближи от другата страна, да кажем, че атомът А е тук, и имаме С-В, тогава атомът С е близо до А и това не е правилната ориентация, за да протече реакция. Тук имаме Не. Трябва да има удар, но той трябва да е с правилната ориентация. И накрая, ударите трябва да имат подходящата енергия. Ако при един удар няма достатъчно енергия, молекулите, или в този случай атомът и молекулата просто ще отскочат един от друг. Ако имат достатъчно енергия, тогава удрящите се молекули ще вибрират достатъчно силно, за да се разкъсат връзките. Нека да го начертая. Започваме с определена енергия на реагентите. Тук ще представим енергията на реагентите. Имаме атом А и молекулата В-С в тази точка, и да кажем, че общата енергия е 20 килоджаула за мол. Когато атомът и молекулата се ударят, те трябва да имат необходимата енергия. Трябва да имат достатъчно енергия, за да разкъсат връзката между В и С. Значи се опитваме да разкъсаме тази връзка тук. И можем да намерим енергията на тази графика. Започваме с 20 килоджаула на мол, и трябва да отидем тук горе, при 60. Това е колко енергия е необходима, за да протече реакцията. Наричаме това активираща енергия, която се означава с това Еа тук. Това е активиращата енергия. Активиращата енергия е важна, защото това е минималното количество енергия, което е необходимо за започване на една химична реакция. За тази реакция виждаме, че са ни необходими 60 килоджаула на мол. Значи тази точка тук е 60 килоджаула на мол. Започваме с 20. 60 минус 20 е 40. Значи активиращата енергия за тази реакция, Еа, съгласно графиката, е +40 килоджаула на мол. Значи енергията на колизиите трябва да бъде по-голяма или равна на активиращата енергия, и тук най-горе имаме нашата преходна диаграма. Нека да начертая една възможна преходна структура за тази реакция. Образува се връзка между А и В. В същото време се разкъсва връзката между В и С. Това се нарича преходна структура, а това се нарича преходно състояние. Тази структура тук се нарича преходно състояние. Може да срещнеш и наименованието активиращ комплекс. Значи това е преходно състояние, или активиращ комплекс. И тук виждаш показани частични връзки. Връзката между В и С се къса. В същото време се образува връзка между А и В. Нека да помислим за едно сравнение. Да кажем, че имаме хълм. Това е моят хълм и нека спуснем една топка. Нека тук от тази страна на хълма да има една топка. Необходима е енергия, за да бутнем топката до върха на хълма. Нека да кажем, че имаме достатъчно енергия, за да докараме топката тук. Това не е достатъчно топката да се търкулне от другата страна на хълма. Топката ще се върне в изходно положение. Това прилича на случая с недостатъчна енергия, когато молекулите просто отскачат едни от други. Но ако имаме достатъчно енергия, ако топката е тук в началото, ако имаме достатъчно енергия, за да качим топката на върха на хълма, просто малко нагоре до върха, топката ще се търкулне надолу. И накрая ще се окаже тук долу в основата на хълма. Това напомня на образуването на нашите продукти. За нашия пример това е новата двуатомна молекула А-В. Нека да го начертая тук. Тук имаме А-В и С. Това са нашите продукти, а това е енергията на продуктите. Хайде да се върнем и да го намерим на диаграмата. Тук са нашите продукти. Каква е тази енергия? Отиваме дотук и намираме енергията, нека да кажем, че тя е 10. Да кажем, че тук е 10. Енергията на продуктите е равна на 10 килоджаула на мол, а енергията на продуктите за този пример е по-ниска от енергията на реагентите. Започнахме с 20 килоджаула за мол, а завършихме с 10 килоджаула за мол. За да намерим разликата в енергията, трябва да намерим промяната на енергията, това е енергията на продуктите минус енергията на реагентите. В този пример енергията на продуктите е 10 килоджаула за мол, имаме 10 минус енергията на реагентите. Започнахме с 20 килоджаула на мол. 10 минус 20 ни дава промяната на енергията, която е равна на –10 килоджаула за мол. На нашия чертеж можем да видим тази промяна на енергията тук. Това е промяната на енергията. Тук имаме отрицателна промяна на енергията. Записвам делта Е е равно на... това е отрицателно. Значи това е екзотермична реакция. Отделя се топлина. Запомни, за разкъсването на връзките е необходима енергия, а при образуването на връзки се отделя енергия, и при тази реакция се отделя топлина. Това представлява една енергийна графика на екзотермична реакция. Сега да вземем друга примерна реакция. Тук долу имаме кривата на реакцията. Започваме с енергията на реагентите ето тук. Това е енергията на реагентите, 20 килоджаула на мол. Знаем, че за да достигне тази точка тук, това представлява енергията на активиращия комплекс. Значи това е активиращият комплекс, това са около 80 килоджаула за мол. Тази разлика в енергията е нашата активираща енергия. Това е Еа. Това представлява активиращата енергия, която за тази реакция е 80 минус 20 е равно на 60 килоджаула за мол. Стигнахме дотук. Стигнахме до преходно състояние, или активиращ комплекс, и това е енергията на продуктите. Ето е енергията на продуктите за тази реакция. Виждаме, че енергията на продуктите е по-висока от енергията на реагентите. Тя е ето тук, да кажем, че това е 40. Да кажем, че това е 40 килоджаула за мол. Каква е промяната на енергията тук? Промяната на енергията за тази реакция, повтарям, това е енергията на продуктите, минус енергията на реагентите, така че това е 40 килоджаула на мол. Значи 40 килоджаула на мол минус 20, с които започнахме. 40 минус 20 ни дава промяната на енергията, която е + 20 килоджаула на мол. Това е тази разлика тук. Промяната на енергията за тази реакция е положителна. Това е ендотермична реакция. В предишния пример имахме екзотермичен процес, където се отделя топлина, а тук имаме ендотермична реакция. Това представлява ендотермична реакция, при която се поглъща топлина.