If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на мерните единици на скоростната константа

Мерните единици на скоростната константа k зависят от порядъка на химичната реакция. Единиците за k за реакция от нулев порядък са M/s, единиците за k за реакция от първи порядък са 1/s, а единиците за k за реакция от втори порядък са 1/(M·s). Създадено от Юки Юнг.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим как може да намерим мерните единици за скоростната константа R. Преди да започнем, трябва да знаеш две неща: първо, че скоростната константа има мерни единици. Това не се отнася за всички химични константи, но важи за К. Второто нещо е да запомниш, че скоростната константа или единиците на К зависят от уравнението за скоростта на химичната реакция. И ние ще използваме тази втора точка, ще използваме закона за масите, за да изведем единица за К. И това е наистина удобно, защото означава, че не трябва да запомняш единиците за К за различни видове реакции. Ще се съсредоточим върху три най-типични уравнения, които ще виждаш в часовете по химия. Ще говорим за реакции от нулев, първи и втори порядък. И ще изведем единици за тях. Първо да видим нулевия порядък. Реакции от нулев порядък имат уравнение за скоростта като това. Следователно скоростта е равна на К по концентрацията на реагент А на нулева степен. Всичко на нулева степен е равно на едно. Значи скоростта е равна на скоростната константа К. Единиците за скорост са винаги еднакви. Те винаги са мол за литър (молар) за секунда и можеш да мислиш за тях като за числа. Ако имаш знак равно, единиците от двете страни на знака равно трябва да са равни, те трябва да си съответстват. Тук, понеже скоростта е равна на К, това означава, че К трябва да се измерва в мол за литър за секунда (молар за секунда) Това ни показва, че при реакциите от нулев порядък, мерната единица е молар (мол за литър) за секунда. Можем да използваме същия метод, за да намерим единиците за К за реакции от първи и втори порядък. При реакциите от първи порядък скоростта е равна на скоростната константа К по концентрацията на реагента на първа степен. Мерните единици са мол за литър за секунда, и мерните единици за концентрация винаги са мол за литър. Знаем, че единиците за К по мол за литър са равни на мол за литър за секунда. Имаме мол за литър от двете страни, не трябва да се тревожим за това, но ни липсва 1 върху секунда. Това ни показва, че единиците за К са 1 върху секунда. Другият начин да намерим тези единици е, ако те притеснява обратното изчисление, можеш да преработиш уравнението за скоростта. Ако просто прехвърлиш К от едната страна, и всичко друго от другата страна, получаваме К е равно на скоростта, разделена на концентрацията на А. Просто разделям двете страни на концентрацията на А. И тъй като знаем, че единиците от двете страни на знака равно трябва да са еднакви, можем да намерим единиците за К, като разделим единиците за скорост на единиците за концентрация. Така че това е просто мол за литър за секунда, за скоростта, разделено на мол за литър за концентрацията. Моловете за литър се съкращават, и ни остава 1 върху секунда. Има даже и по-директен начин за намиране на единиците за К. Но идеята е същата. Можеш да разглеждаш единиците по същия начин както числата, и просто трябва да се увериш, че са равни от двете страни на знака равно. Последният пример е за реакциите от втори порядък. За реакциите от втори порядък уравненията от втори порядък имат вида скоростта е равна на скоростната константа К по концентрацията на реагента на втора степен. Значи от едната страна имаме мол за литър за секунда за скоростта, от другата страна сега имаме понеже концентрацията е на втора степен, имаме мол за литър, цялото на квадрат. Мол за литър, цялото на квадрат, по нещо, е равно на мол за литър за секунда. Трябва да добавим 1 върху секунда в нашата единица за К, за да сме сигурни, че когато умножим тези, получаваме отдолу секунди, и трябва да съкратим един от тези членове с концентрация, така че ни трябва мол за литър и в знаменателя. Така единиците за К за реакции от втори порядък са 1 върху мол за литър секунди. Това са едни от най-честите молекулярности, които ще срещаш в часовете по химия. Но понякога има реакции, които не са от нулев, първи или втори порядък, И винаги, когато се случи това, можеш да използваш уравнението за скоростта, за да намериш единиците за скоростната константа К.