If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 9

Урок 4: Точкови структури и геометрия на молекулите

Правило за отблъскването на електронните двойки във валентния слой

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

Две различни съединения имат химичната формула XeFX2ClX2\ce{XeF2Cl2}. Люисовите диаграми за двете съединения са показани по-долу.
Въз основа на Люисовите диаграми определи кое от следните твърдения за полярностите на съединения 1 и 2 е вярно.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?