If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 9

Урок 4: Точкови структури и геометрия на молекулите

Повече за Люисовата структура на серния диоксид

Анализ на различните начини за построяване на Люисовата структура на серния диоксид.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предишни видеа разгледахме точковата структура за серния диоксид и начертах две резонансни структури. Резонансната структура вляво и резонансната структура вдясно. Някои хора не се съгласиха с мен, казаха, че това не е точковата структура на серния диоксид. Точковата структура за серния диоксид има сяра с двойна връзка с един кислороден атом вляво и две свободни двойки електрони на този кислороден атом. И сярата с двойна връзка с един кислороден атом вдясно има две свободни двойки електрони на този кислороден атом. И после имаме една свободна двойка електрони на серния атом. Преимуществото на тази точкова структура е, че нямам формални заряди, тоест формалният заряд на сярата е 0 и формалният заряд на двата кислородни атома са 0. И това е валидна точкова структура, няма нищо грешно при тази точкова структура, тя е наред. Ако погледнем сярата, преброяваме електроните около сярата, има 2, 4, 6, 8 и после 10. Имаме повече от 8 електрона около сярата. Сярата има увеличен валентен слой, това е увеличено, имаме повече от 8 електрона. И това не е проблем, поради положението на сярата в периодичната таблица. Сярата е в третия период, така че имаме някои d орбитали, тоест можем да имаме повече от 8 електрона около сярата. Това не е проблем. Това трябва да е валидна точкова структура. Ако се върнем тук горе и разгледаме една от резонансните структури, ще взема тази вдясно, имаме формални заряди. Целта ни е да минимизираме формалните заряди. Ако разгледаме сярата и преброим електроните, имаме 2, 4, 6 и после още 2 за общо 8. Имаме един октет електрони около сярата. За тази резонансна структура имаме един октет електрони, но имаме формални заряди. Тук долу имаме увеличен валентен слой, но имаме 0 формални заряди. Кой вариант на серния диоксид е верен? По мое мнение и двата са наред. Понеже първият вариант, при който чертаем две резонансни структури и поставяме скоби, и т.н., казваме, че реалната структура е хибрид на две резонансни структури, тоест серният диоксид не изглежда така. Не изглежда така, това е хибрид на резонансните ни структури. Ако просто помислим за връзките, и ще начертая връзките ни тук, връзката на сярата с кислорода, ако погледнем вляво, нека използвам различен цвят, имаме двойна връзка между сярата и кислорода, вдясно, имаме само единична връзка тук. Хибрид от тези две резонансни структури – ако тази връзка е между една единична и една двойна връзка, тогава ще поставим прекъсната линия тук, ето така, а вдясно връзката между сярата и кислорода – нека погледнем вдясно. Нека използвам различен цвят. Ще използвам зелено. Тук имаме единична връзка, а тук имаме двойна връзка. Ако поставим прекъсната линия, тази връзка е между една единична връзка и една двойна връзка, ето така. И експериментално и двете връзки сяра-кислород имат една и съща дължина, което ни показва нашия хибрид. Хибридът ни показва една и съща дължина между връзките сяра-кислород. По мое мнение е добре да представим серния диоксид с тези две резонансни структури. Погледнах няколко учебника по обща химия и повечето от тях ти дават това като отговор. Някои от тях ти дават това като отговор. И, според мен, и двете са верни. Понякога можеш само да намериш най-добрия начин да направиш нещо подобно, като използваш квантови изчисления, и това е твърде сложно за нещо, за което говорим. И двете ще ти дадат формата на серния диоксид, и двете ще ти дадат извита геометрия около сярата. Може да променим това, в зависимост от учителя ти. Някои учители са много стриктни за минимизиране на всички формални заряди, така че може да очакват за начертаеш този вариант, докато други учители приемат и чертаенето на резонансните структури, и разсъждаването за резонансен хибрид. Направи това, което учителят ти иска да направиш, но според мен и двете са верни, и не си струва да спорим много върху това.