If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:28

Точкови структури и геометрия на молекулите

Видео транскрипция

В предишни видеа разгледахме точковата структура за серния диоксид и начертах две резонансни структури. Резонансната структура вляво и резонансната структура вдясно. Някои хора не се съгласиха с мен, казаха, че това не е точковата структура на серния диоксид. Точковата структура за серния диоксид има сяра с двойна връзка с един кислороден атом вляво и две свободни двойки електрони на този кислороден атом. И сярата с двойна връзка с един кислороден атом вдясно има две свободни двойки електрони на този кислороден атом. И после имаме една свободна двойка електрони на серния атом. Преимуществото на тази точкова структура е, че нямам формални заряди, тоест формалният заряд на сярата е 0 и формалният заряд на двата кислородни атома са 0. И това е валидна точкова структура, няма нищо грешно при тази точкова структура, тя е наред. Ако погледнем сярата, преброяваме електроните около сярата, има 2, 4, 6, 8 и после 10. Имаме повече от 8 електрона около сярата. Сярата има увеличен валентен слой, това е увеличено, имаме повече от 8 електрона. И това не е проблем, поради положението на сярата в периодичната таблица. Сярата е в третия период, така че имаме някои d орбитали, тоест можем да имаме повече от 8 електрона около сярата. Това не е проблем. Това трябва да е валидна точкова структура. Ако се върнем тук горе и разгледаме една от резонансните структури, ще взема тази вдясно, имаме формални заряди. Целта ни е да минимизираме формалните заряди. Ако разгледаме сярата и преброим електроните, имаме 2, 4, 6 и после още 2 за общо 8. Имаме един октет електрони около сярата. За тази резонансна структура имаме един октет електрони, но имаме формални заряди. Тук долу имаме увеличен валентен слой, но имаме 0 формални заряди. Кой вариант на серния диоксид е верен? По мое мнение и двата са наред. Понеже първият вариант, при който чертаем две резонансни структури и поставяме скоби, и т.н., казваме, че реалната структура е хибрид на две резонансни структури, тоест серният диоксид не изглежда така. Не изглежда така, това е хибрид на резонансните ни структури. Ако просто помислим за връзките, и ще начертая връзките ни тук, връзката на сярата с кислорода, ако погледнем вляво, нека използвам различен цвят, имаме двойна връзка между сярата и кислорода, вдясно, имаме само единична връзка тук. Хибрид от тези две резонансни структури – ако тази връзка е между една единична и една двойна връзка, тогава ще поставим прекъсната линия тук, ето така, а вдясно връзката между сярата и кислорода – нека погледнем вдясно. Нека използвам различен цвят. Ще използвам зелено. Тук имаме единична връзка, а тук имаме двойна връзка. Ако поставим прекъсната линия, тази връзка е между една единична връзка и една двойна връзка, ето така. И експериментално и двете връзки сяра-кислород имат една и съща дължина, което ни показва нашия хибрид. Хибридът ни показва една и съща дължина между връзките сяра-кислород. По мое мнение е добре да представим серния диоксид с тези две резонансни структури. Погледнах няколко учебника по обща химия и повечето от тях ти дават това като отговор. Някои от тях ти дават това като отговор. И, според мен, и двете са верни. Понякога можеш само да намериш най-добрия начин да направиш нещо подобно, като използваш квантови изчисления, и това е твърде сложно за нещо, за което говорим. И двете ще ти дадат формата на серния диоксид, и двете ще ти дадат извита геометрия около сярата. Може да променим това, в зависимост от учителя ти. Някои учители са много стриктни за минимизиране на всички формални заряди, така че може да очакват за начертаеш този вариант, докато други учители приемат и чертаенето на резонансните структури, и разсъждаването за резонансен хибрид. Направи това, което учителят ти иска да направиш, но според мен и двете са верни, и не си струва да спорим много върху това.