If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хибридизация на връзките

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

Молекулата на въглеродния диоксид, start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript, има линейна структура.
Модел на структурата на молекулата на въглеродния диоксид. Централният въглероден атом образува две двойни връзки с кислородните атоми, като ъгълът на връзките O-C-O е 180 градуса.
Каква е хибридизацията на орбиталите при централния въглероден атом в start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?