Основно съдържание
Определение за коефициент на реакцията Q и как се използва за предвиждане на посоката на реакция.