If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изравняване на химични уравнения чрез заместване

Използване на метода на заместването за изравняване на реакция, в която едно от изходните вещества и продукта имат общ многоатомен йон. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим какво става в тази химична реакция. От страната на реактанта имаме железен оксид. Това тук е железен оксид, който реагира със сярна киселина и произвежда железен сулфат и вода. Искаме да изравним това химично уравнение. Окуражавам те да спреш видеото и да опиташ да го направиш. Приемам, че се опита и може би се справи със задачата. Ако не ти се получи изравняването, това може би се дължи на тази сулфатна група, която е направила нещата много объркващи. Имаш четири кислородни атома тук, три кислородни тук, имаш седем вляво. После в сулфатната група имаш 4 кислородни атома, но имаш три сулфатни групи. Това тук са 12 кислородни атома. И после тук имаш друг кислороден атом. Това изглежда много, много, много, много объркващо, особено с цялата тази работа със сулфатната група. Ключът тук е да отбележим, че сулфатната група един вид си стои заедно. Можеш да я... Вместо да казваш: "Нека опитаме да изравним всички кислородни атоми", можеш да кажеш: "Нека изравним кислородните атоми, които са извън сулфатните групи отделно, а да изравним сулфатните групи отделно." За да помогнем на умовете си да разберат това, ще пренапиша цялото това химично уравнение с едно заместване. Да кажем, че х е равно на един сулфат, една сулфатна група. Нека пренапиша всичко това. Имам... Предполагам, че това е близо до ръждив цвят, което изглежда подходящо. Да кажем, че имам железен оксид. Пренаписвам това, което имам ето тук. Железен оксид плюс сярна киселина. Но вместо да пиша Н2, а после да пиша сулфатната група, ще запиша Н2 и после х. Н2 и после х ще ни даде... ще ни даде железен сулфат. Железен сулфат има три сулфатни групи. х е една сулфатна група. Това ще има три от тях. Железен сулфат плюс този молекулен... плюс молекула вода. Въпреки че х представлява цяла група, нека го третираме като елемент и просто да се уверим, че имаме същия брой х-ове, или същия брой сулфатни групи от двете страни. Нека изравним това химично уравнение. Нека започнем с желязото. Тук имам два железни атома. И тук вдясно имам два железни атома. Изглежда не трябва да променям нещо при желязото. Нека сега преминем към кислородните атоми. Имам три кислородни атома тук вляво. Вдясно имам само един кислороден атом. Но мога да променя това, като кажа: "Нека имаме три молекули вода." После това ето тук ще е три. Нека се фокусираме върху водородните атоми. Фокусираме се върху водородите, тук имаме два водородни атома, а тук имаме шест водородни атома. Ако имам 6 водородни атома ето тук, как да получа 6 водородни атома тук? Имам три молекули сярна киселина. Всяка от тях има по два водородни атома. Сега имам шест кислородни атома. Моите водородни, железни и кислородни атома, които не са част от сулфатната група, са изравнени. Нека сега да видим дали можем да изравним сулфатните групи. Вляво имам три сулфатни групи. Нека направя това в пурпурен цвят. Имам три сулфатни групи. Вдясно също имам три сулфатни групи. Изравнени са. И ако искаме да премахнем заместването, нека се върнем тук горе. Не променихме коефициента на тази молекула, на железния оксид. Променихме коефициента на сярната киселина. Казваме, че за всяка молекула железен оксид имаме три молекули сярна киселина. Не променихме това. Те ще произведат за всяка молекула железен оксид и три молекули сярна киселина... Ще произведат – продуктите ще са една молекула железен сулфат и три молекули вода. И сме готови.