If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стехиометрия при ограничаващ реагент

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Периодична система,

Задача

Дадена е реакцията:
Cu+2AgNO32Ag+Cu(NO3)2
Колко грама Ag ще се получат от 5,00 g Cu и 1.00 g AgNO3?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
грама (закръглени до три значещи цифри)
Заседна ли?
Заседна ли?