If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изпит по химия 2015 г., въпрос с отворен отговор 2a (част 2 от 2) и б

Ефективност на реакцията на дехидратация на етанал. От изпит по химия 2015 г., въпрос със свободен отговор 2a (част 2/2) и 2b. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Добре, нека продължим. В последното видео направихме първата част от част А, сега нека се заемем с втората част от част А. Втората част от част А, казват ни: "Изчисли броя молове етен (етилен), които биха били произведени, ако дехидратационната реакция беше завършила." Това тук е дехидратационна реакция. И ни казват, че започваме с 0,200 грама етанол. Ако започнем с 0,200 грама етанол и ако намерим колко мола етанол е това, за всеки мол етанол, ако имаме протекла реакция, ако дехидратационната реакция завърши, за всеки мол етанол, с който започнем, ще имаме един мол етен (етилен) и един мол вода. Ако можем да намерим колко мола етанол е това, тогава ще кажем: "Ако тези реагират напълно, ще имаме ето толкова мола етен." Нека намерим това. Ако кажем... Имаме етанол. За етанола... Започваме с 0,200 грама и искаме да преобразуваме това в молове. Искаме да умножим това по – искаме грамове в знаменателя, за да се съкратят с тези грамове, и молове в числителя. Един мол етанол е – като маса от брой грамове... Казват ни това по-рано в задачата – казват: "Етанол, моларна маса 46,1 грама на мол." Етанол, моларна маса 46,1 грама на мол. Друг начин да помислим за това е, че един мол ще има маса от 46,1 грама и ако направим това, ще получим 0,200 върху 46,1. И грамовете ще се съкратят с грамовете. Ето толкова мола ще имаме. И това ще е равно на – имаме три значими цифри, ще имаме три значими цифри делени на три значими цифри. Това ще е – изчистваме това. 0,2 – мога да запиша 00, но това ще е същото нещо за калкулатора. Делено на 46,1. Равно е на 0,0043. Искам три значими цифри тук. Така че ще закръгля до 434. 0,00434. 0,00434 мола. Дотук видяхме, че ако имаме толкова мола етанол и ако реагират напълно, трябва да приключим реакцията с толкова мола етен. Ако имаме... ако получим дехидратационна... Ще го запиша така. Ако дехидратационната реакция завърши, всеки мол етанол ще бъде преобразуван в един мол етен и един мол вода. Не трябваше да го съкращавам тук. Мол – ако го записвам – и един мол вода. 0,00434 мола етанол ще произведат същия брой молове – 0,00434 мола етен. Ако реакцията завърши, тя ще произведе толкова мола. Това, което измерваме, е по-малко число от това, така че реакцията не е завършила напълно. Нека се справим с част В. Нека се справим с част В и тук искат: "Изчисли процента произведен етен в експеримента." Процентът произведен етен ще е – колко получаваме, делим на колко идеално бихме получили, ако реакцията беше завършила. Произведенията ще е равен на колко всъщност имаме, което намерихме в част 1, 0,00264 мола. Върху това, което реално имаме – извинявай. Върху това, което бихме имали, ако реакцията беше завършила, тоест делено на 0,00434 мола. И това ще е равно на 0,00264 делено на 0,00434. Това е равно на, да видим, имаме три значими цифри тук. Тоест 60... мога да кажа 0,608. Или мога да кажа "60,8% произведен етен." Ще запиша това като – всъщност тук закръглям, мога да кажа, че 60,8% са произведени. И готово.