If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Превръщане на молове и маса

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Молекулната маса на натриевия хлорид, NaCl, е 58,44гмол.
Колко мола сол се съдържат в 13,8г натриев хлорид?
Изрази отговора си с три значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мола
Заседна ли?
Заседна ли?