If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идеална стехиометрия

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Периодична система

Задача

Дадена е следната реакция:
Zn+CuClA2ZnClA2+Cu
Колко мола ZnClA2 ще бъдат произведени от 23,0 g Zn, като приемем, че CuClA2 има в излишък?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
мола (закръгли до три значими цифри)
Заседна ли?
Заседна ли?