If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изпит по химия 2015 г., въпрос със свободен отговор 3а

Нетно йонно уравнение за слаба основа, титрувана с HCl. От изпит по химия 2015, въпрос със свободен отговор 3a. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Калиевият сорбат" – и ни дават формулата му тук – "има моларна маса от 150 грама на мол." Поставили са тази десетична запетая тук, за да ни покажат, че това са три значими цифри. Дори нулата е значима цифра тук. "Често бива добавян към диетични безалкохолни напитки като консерватор. Основен разтвор на калиев сорбат" – разтворителят тук е воден разтвор – "от известна концентрация трябва да бъде приготвен. Един ученик титрува 45 милилитра от основния разтвор с 1,25 мола солна киселина, като използва и индикатор, и pH метър. Стойността на Ка за сорбинова киселина е 1,7*10^(-5)." Добре, нека решим това част по част. "Запиши съкратеното йонно уравнение за реакцията между калиевия сорбат и солната киселина." Добре, първо, нека запишем йонното уравнение, а после ще запишем съкратеното йонно уравнение и се надявам, че ще видиш разликата. Йонно уравнение. И начинът, по който мислим за йонните уравнения, е: "Ако тези са разтворени във вода, това е воден разтвор, те ще се разделят на йони." Така че можем да запишем това – и от страната на реактанта, и от страната на продукта. Калиевият сорбат – можем да запишем това така: това ще е един калиев йон, разтворен във воден разтвор, плюс С6Н7О2, това също ще е йон, разтворен във воден разтвор, плюс – солната киселина ще се разтвори, така че ще имаш водороден протон, разтворен във воден разтвор, плюс хлорния анион. Това ще е във водния ни разтвор и после ще протече реакция. Какво се случва? С6Н7О2 ще реагира с водородния протон, за да се получи сорбинова киселина. Ще имаш сорбинова киселина, НС6Н7О2 – това е сорбиновата киселина. Тя ще е във воден разтвор. Досега се погрижих за това и за това, а после ще имаш калиевите йони и хлорните йони. Това ще е ето така. Това тук е йонното уравнение, не съкратеното йонно уравнение. Имам йоните от реакцията, от страната на реактанта и от страната на продукта. Да, включих всичко. Сега записваш съкратената йонна реакция. Можеш да си представиш какво ще се случи. Имам калиеви йони вляво. Имам калиеви йони вдясно. Мога да ги изравня от двете страни. Нека ги изравним в двете страни. Имам хлорни йони вляво. Имам хлорни йони вдясно. Мога да ги изравня от двете страни. И после мога да запиша съкратеното йонно уравнение. Съкратеното йонно уравнение ще е – имам С6Н7О2 йон, разтворен във воден разтвор. Комбинираш това с водородния протон, разтворен във воден разтвор, и това ще ни даде сорбинова киселина: НС6Н7О2 във водния ни разтвор. Готово. Това е съкратеното йонно уравнение.