If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Молекулни, пълни йонни и съкратени йонни уравнения

В молекулното уравнение за една реакция всички реагиращи вещества и продукти се представят като неутрални молекули (дори разтворимите йонни съединения и силните киселини). В едно пълно йонно уравнение разтворимите йонни съединения и силните киселини се записват като дисоциирани йони. В съкратеното йонно уравнение всички йони, които не участват в реакцията (наречени йони-наблюдатели), биват изключени. Ето защо съкратеното йонно уравнение показва само веществата, които реално участват в химичната реакция. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме молекулярно уравнение, което описва реакцията на натриев хлорид, разтворен във вода, плюс сребърен нитрат, също разтворен във вода. Те ще реагират, за да образуват натриев нитрат, все още разтворен във вода, плюс твърд сребърен хлорид. И ако разгледаш всеки от тези елементи в кристалната или твърдата им форма, преди да бъдат разтворени във вода, всеки от тях изглежда ето така. Но след като бъдат разтворени във вода – и това ни казва водната форма, казва ни, че всеки от тези елементи ще бъде разтворен във вода – те вече няма да са в тази кристална форма. Вместо това отделните йони ще се раздалечат. Например в случая с натриевия хлорид натрият ще се дисоциира (разтвори) във водата. Натрият е положителен йон, или катион, така че ще бъде привлечен към частично отрицателния кислород. Помни, водата е полярна молекула. Това я прави толкова добър разтворител. Хлорните аниони също ще се разтворят във водата, понеже ще бъдат привлечени към частично положителния водороден край на водните молекули. И същото нещо ще е вярно за сребърния нитрат. Сребърен... Сребърният йон, след като е разтворен, ще бъде положителен, а нитратът е отрицателен. Той е анион. За да обърнем внимание на това и да напишем уравнение, което по-добре представя дисоциацията на йоните, можем вместо това да запишем уравнението ето така. Това ни показва малко по-ясно, че натрият и хлорът вече няма задължително да са свързани. Натрият ще се разтвори във водата, както е показано тук. Хлорът ще се разтвори във водата. Сребърните йони ще се разтворят във водата, както и нитратните йони. Така че това прави нещата малко по-ясни. И, подобно, в този край натриевият нитрат остава разтворен, така че можем да го запишем така – отделните йони са дисоциирани (разтворени). Но сребърният хлорид е в твърдо състояние. Можеш да си представиш, че се утаява от разтвора. Това не е... Това няма висока разтворимост, така че няма да се разтвори във водата и все още ще е в твърдо състояние. Може да се запиташ кое от тези е по-добре? Зависи от това какво опитваш да направиш. Този вид тук горе, който виждаме по-често, това е просто стандартно молекулярно уравнение. Молекулярно уравнение. То е в балансиран вид. Винаги искаме уравненията ни да са балансирани. Това тук е познато като пълно йонно уравнение. Пълното е тук, понеже сме поставили всички йони и ще го сравним със съкратено йонно уравнение след малко. Пълно йонно уравнение, понякога познато просто като йонно уравнение. Защо се нарича така? Понеже показваме отделните йони и как са разтворени във водата. Как ще изглежда съкратеното йонно уравнение? Нека помислим малко върху това. Нека освободя малко пространство. Едно нещо, което забелязваш, е, че от двете страни на това пълно йонно уравнение имаш едни и същи йони, разтворени (дисоциирани) във вода. Например вляво имаш натрий, който е разтворен във вода, и вдясно също имаш натрий, разтворен във вода. Ако мислиш за сребърния хлорид като за това, което бива произведено, това нещо е в йонна форма и е в разтворена форма от двете страни на тази реакция. Можеш да го приемеш за наблюдател и всъщност се нарича фонов йон. Нарича се фонов йон. Фонов йон. Ако искаш да мислиш за него като за човек, все едно гледа как протича реакцията. Ролята му в тази реакция е, че беше част от натриевия хлорид и предоставя... Натриевият хлорид предоставя хлора, който в крайна сметка образува сребърния хлорид, но натрият един вид само наблюдава. При нитрата нещата са подобни. Има разтворен нитрат и вляво, и вдясно. Тоест нитратът също е фонов йон. Ако искаш да преминеш от пълно йонно уравнение към съкратено йонно уравнение, което всъщност се занимава с нещата (йоните), които вършат някаква работа, просто се отърваваш от фоновите йони. Отърваваш се от това. Отърваваш се от това. Отърваваш се от това. Отърваваш се от това и после ще видиш какво остава. Остава ни малко разтворен хлор и пишем aq (воден), за да покажем, че е разтворен, плюс малко разтворено сребро. Отново, за да покажем, че е разтворено, пишем aq и ако поставиш тези двете заедно, тогава ще получиш сребро в твърдо състояние... Сребърен хлорид в твърдо състояние. И полезното на тази форма на записване е, първо, че е по-компактна и е много ясно какво всъщност реагира, какво се използва за произвеждане на продукта. И както и да поставиш хлор и сребро в разтвора, това са нещата, които ще реагират, за да образуват твърдото вещество. Вместо да използваш натриев хлорид, може би ще използваш калиев хлорид и калият в този случай ще е фонов йон. Но във всеки случай съкратеното йонно уравнение ще е това, което имаме тук.