Основно съдържание

Раздел: Строеж на атома

Учи

За този урок

Вече знаем, че цялата материя е изградена от атоми, но от какво са изградени самите атоми? Учените описват структурата на атомите с помощта на модели. Този раздел включва модела на Бор, фотоелектричния ефект, абсорбционния и емисионния спектър, квантови числа и електронни конфигурации.