If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 7

Урок 4: Електронна конфигурация

Валентни електрони и йонни съединения

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

Първите четири йонизационни енергии за елемент Х са показани по-долу.
Йонизационна енергия (kJ/mol)
Първа738
Втора1451
Трета7733
Четвърта10 543
Въз основа на информацията в таблицата определи кое от следните най-вероятно е емпиричната формула на йонното съединение, което се образува между елемент Х и кислород.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?