Основно съдържание

Откриването на електрона и ядрото

Експеримент на Томпсън с катодни лъчи и експеримент на Ръдърфорд със златно фолио.