If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисления с използване на формулата за идеален газ

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Балон съдържа 0,692мола газообразен амоняк, NH3(газ), при температура 280K и налягане 0,810bar.
Какъв е обемът на балона в литри?
Представи отговора си с 3 значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
L