Основно съдържание

Раздел: Окислително-редукционни процеси и електрохимия

Учи

За този урок

Окислителните и редукционните процеси снабдяват с енергия телефона ти и позволяват на тялото ти да ползва кислорода, който вдишваш. Ще учим за степените на окисление, окислително-редукционните (редокс) процеси, галваничните/волтанични клетки, електролизните клетки, клетъчния потенциал и как електрохимията е свързана с термодинамиката и равновесието.