If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стандартен електроден потенциал

Как може да се използва таблицата със стандартни електродни потенциали за изчисляване на стандартен клетъчен потенциал. Определяне на закономерностите за силата на окисляващите или редуциращите агенти.  Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме таблица със стандартните редукционни потенциали, това е малка част, но можеш да видиш отляво, имаме различни части от окислително-редукционни реакции. Това са редукционните части на окислително-редукционните процеси. Спомни си, че получаването на електрони е редукция. В първата реакция имаме сребърен йон, който получава електрон и се превръща в сребро. Това е редукционната част от процеса. Стандартният редукционен потенциал е +0,80 волта. Това е в сравнение със следващата реакция, която съответства на стандартен водороден електрод, което е референтната стойност. Тук потенциалът е нула волта. Всички други реакции се сравняват с тази. Колкото по-положителна е стойността на стандартния редукционен потенциал, толкова по-вероятно е веществото да се редуцира. Нека да сравним редукцията на медни 2+ йони с редукцията на цинк 2+ йони. Нека сравним тези реакции. Ако редуцираме мед 2+ до метална мед, стандартният редукционен потенциал е +0,34. Ако редуцираме цинк 2+ до метален цинк, стандартният редукционен потенциал е –0,76 волта. Колкото по-положителна е стойността, толкова по-вероятно е веществото да се редуцира, а тук очевидно +0,34 е по-положително от –0,76. Следователно това трябва да бъде редукционната част от процеса. Ако имаме окислително- редукционен процес с участието на мед и цинк, това е редукционната част от процеса. Нека го запиша. Това е редукционната част на окислително-редукционен процес, в който имаме мед 2+ йони, които получават два електрона, и се превръщат в метална мед. Стандартният редукционен потенциал е +0,34 волта. Това е равно на +0,34 волта. Знаем, че в един окислително-редукционен процес нещо се окислява и нещо се редуцира, и тъй като вече имаме нашата редукционна част, ни трябва окислителната част на процеса. Това означава, че това трябва да е нашата окислителна част от процеса. но тук сме я написали като редукционна реакция. Значи трябва да обърнем тази реакция, за да показва окисление. Ще започнем с метален цинк отляво, и той се окислява до цинкови 2+ йони и губим два електрона. Спомни си, че загубата на електрони е окисление. Значи това е окислителната част на процеса. Трябва да намерим стандартния окислителен потенциал за тази част от процеса. Поглеждаме в тази таблица. –0,76 е стандартният редукционен потенциал. Тъй като обърнахме процеса, просто обръщаме знака. Окислителният потенциал трябва да е + 0,76. Като обърнем знака, получаваме стандартния окислителен потенциал, получаваме + 0,76. За да намерим пълния окислително-редукционен процес, просто трябва да комбинираме тези две части от процеса. За да намерим пълния процес, събираме редукционната част и окислителната част. Тези електрони ще се съкратят, отляво получаваме медни 2+ йони. Това е метален цинк и Cu 2+ йони. Отдясно са продуктите, това са метална мед и цинкови 2+ йони. Получаваме метална мед и цинкови 2+ йони. Това уравнение на процеса може би ти изглежда познато, защото е спонтанна окислително- редукционна реакция, за която говорихме преди няколко видеа като пример за волтова клетка, нали? Знаем, че това е спонтанна реакция. Как намираме потенциала на клетката? Как намираме стандартния потенциал на клетката? За пълния процес, събираме редукционната и окислителната част от процеса. Това ни дава пълния процес. За да намерим стандартния клетъчен потенциал, просто събираме редукционния потенциал за едната част на процеса и окислителния потенциал за окислителната част на процеса. За да намерим потенциала на клетката, събираме редукционния потенциал и окислителния потенциал. И получаваме +0,34, което е потенциала за редукционната част, и +0,76, което е потенциала за окислителната част. Това дава стандартния клетъчен потенциал. За нашата клетка той е равен на 1,10 волта, което вече знаем от предишното видео, нали? Тогава споменах, че можеш да използваш волтметър, за да измериш разликата в потенциала, да измериш волтажа на клетката. При стандартни условия трябва да получиш 1,10 волта. Това е едно от хубавите неща на таблицата със стандартни редукционни потенциали. Можем от нея да изчислим волтажа на волтовите клетки. Нека разгледаме по-подробно нашите части от процеса. Първо окислителната част. Знаем, че цинкът се окислява, нали? Цинкът губи два електрона, и тези два електрона, взети от цинка, са същите, които редуцират Cu2+. Цинкът е редуктор на Cu2+. Казваме, че цинкът е редуциращ агент. Понякога това обърква учениците, защото цинкът се окислява, а е редуциращ агент. Цинкът причинява редукция на нещо друго, в този случай на мед 2+ йони. Така че цинкът е редуциращ агент. Мед 2+ получава тези два електрона, така че мед 2+ се редуцира, но тъй като мед 2+ получава тези два електрона, това окислява цинка. Мед 2+ е окисляващ агент за цинка. Мед 2+ е окисляващият агент в окислително-редукционния процес. Нека да погледнем таблицата със стандартни редукционни потенциали, и да видим дали можем да разберем кои са окисляващи агенти и кои са редуциращи агенти. Ние сравняваме тези две части от процеса, нали? Тези две части от процеса тук. Да сравним йоните мед 2+ и цинк 2+, нали? Знаем, че мед 2+ се редуцира по-лесно, има по-висока, по-положителна стойност, бих казал, на стандартния редукционен потенциал. Мед 2+ по-лесно се редуцира, следователно мед 2+ е по-силен окисляващ агент от цинк 2+. Колкото по-висок е стандартният редукционен потенциал, толкова по-голяма е вероятността нещо да се редуцира, и следователно има по-голяма сила като окисляващ агент. Колкото по-висок е стандартният редукционен потенциал, толкова по-силен е окисляващият агент. Мед 2+ е по-силен окисляващ агент от цинк 2+. Сега да помислим за обратния случай. Когато редукционният потенциал намалява, движим се надолу тук в таблицата, нека сравним метална мед и метален цинк. Знаем, че металният цинк е редуциращ агент в нашата реакция, защото неговия редукционен потенциал е по-отрицателен. Това означава, че е по-вероятна реакцията на окисление. Когато намалява редукционният потенциал, се увеличава вероятността веществото да бъде окислено. Следователно нараства силата му като редуциращ агент. Цинкът е по-силен редуциращ агент от медта, защото виждаме от редукционните потенциали, че е по-вероятно той да бъде окислен. Понижаването на редукционния потенциал увеличава вероятността той да бъде окислен, следователно нараства силата му като редуциращ агент. Ако погледнем лития, той има даже още по-отрицателен редукционен потенциал. Значи е още по-вероятно да участва в окислителна реакция. Литият е по-силен редуциращ агент от цинка.