If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стандартен клетъчен потенциал и равновесната константа

Намиране на връзката между стандартния клетъчен потенциал и равновесната константа К.  Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече разгледахме формулата вляво, която дава връзката между стандартната промяна на свободната енергия делта G нулево, стандартният клетъчен потенциал, и Е нулево. Формулата вдясно е от термодинамиката и дава връзката между стандартната промяна на свободната енергия, делта G нулево и равновесната константа К. Значи можем да кажем, че тези са равни помежду си и да намерим връзката между стандартния клетъчен потенциал и равновесната константа. Тъй като и двете са равни на делта G нулево, можем да кажем, че са равни едно на друго. Получаваме –nFE нулево е равно на –RT по натурален логаритъм от равновесната константа К. Сега да намерим Е нулево. Нека да намерим стандартния клетъчен потенциал. Ще разделим двете страни на – nF. Получаваме Е нулево е равно на RT/nF по натурален логаритъм от равновесната константа. Сега да видим на какво е равно това. При 25 градуса по Целзий, това е температурата при стандартни условия, но за клетките, които разглеждаме, температурата е в келвини, така че трябва да обърнем градусите в келвини. За да го направим, трябва да добавим 273,15. И получаваме 298,15 келвина. Това е абсолютната температура в келвини. R е газовата константа, тя е равна на 8,314 джаула за мол келвин. Ще я умножим по абсолютната температура. Абсолютната температура е 298,15 келвина. И това е върху константата на Фарадей. F е константата на Фарадей, помниш, нали? Това F тук е константата на Фарадей, която е 96 500 кулона на мол, зарядът на един мол електрони. Това е RT върху F. Ще взема калкулатора, за да го пресметна. Имам 8,314 по 298,1 ще се върна, 298,15 и деля на константата на Фарадей, на 96 500. Получавам 0,0257. Ще го закръгля. 0,0257. Каква е мерната единица? Келвините ще се съкратят, какво друго се съкращава, моловете се съкращават, и остава джаули върху кулони. Което е равно на волтове. Значи можем да преработим израза, този тук горе. Заместваме RT/F. Сега имаме стандартния клетъчен потенциал, Е нулево е равно на 0,0257 волта върху n. Запомни, n е броят молове електрони, които се пренасят в реакцията. И това е по натурален логаритъм от К, равновесната константа. Това ни дава връзката между стандартния клетъчен потенциал стандартния клетъчен потенциал Е нулево, и равновесната константа К. Можем да го запишем и по друг начин. Можем да изнесем това 0,0257 и да умножим по натурален логаритъм от десет. Да го направим. Имаме 0,0257 по натурален логаритъм от 10. Това е 0,0592. Получих 0,0592. Правим това, за да запишем формулата като десетичен логаритъм. Тук горе имаме натурален логаритъм, но сега можем да го запишем като десетичен логаритъм. Имаме, че стандартният клетъчен потенциал, Е нулево е равно на... получихме 0,0592 волта... значи имаме 0,0592 волта върху n, броя молове електрони, които се пренасят в процеса. И сега е по логаритъм от К. Това е натурален логаритъм от К. Погрижихме се за това при изчисленията. Това е просто различен вид на същата формула. Тя дава връзка между стандартния клетъчен потенциал Е нулево и равновесната константа К.