If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Окислително-редукционни процеси

Окислително-редукционни процеси

Задача

Окисление:CuCuA2++2eРодукция:MnOA4A+4HA++3eMnOA2+2HA2O
Като комбинираме горните полуреакции в едно балансирано уравнение, получаваме следното съотношение на коефициентите за Cu:MnOA4A
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?