If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:07

Видео транскрипция

Тук имаме една интересна реакция. Имаме желязо и солна (хидрохлорна) киселина, предполагам във воден разтвор. Продуктът е железен дихлорид. И след малко ще видиш защо се нарича железен дихлорид. Имаме и молекулен водород. Препоръчвам ти да спреш видеото и да определиш степента на окисление на всеки елемент в съединенията преди и след реакцията, след което да напишеш самостоятелно реакцията и да определиш какво се окислява и какво се редуцира. Предполагам, че направи опит. Сега да видим заедно. Това желязо тук не е свързано с нищо. Няма причина то да приема или отдава електрони в нашия хипотетичен свят на окисление. То има степен на окисление 0. Тук имаме водород, свързан с хлор. Хлорът е много електроотрицателен, водородът не толкова много. Така че хлорът, в нашия хипотетичен свят, ще привлече електрони. Той ще има степен на окисление 1–. Докато водородът ще отдаде един електрон. И ще има степен на окисление 1+. Можем да запишем тук 1+ и при хлора 1–. Сега нека да видим от другата страна на реакцията. Сега нашето желязо е свързано с два хлорни атома. Нека да помислим какво прави хлорът обикновено. Вече говорихме за хлора. Той се намира тук в седма група. Той обича най-много от всичко да си придърпа един електрон, така че да си има осем електрона във валентния слой. И затова обикновено има степен на окисление 1–, когато се свързва с други елементи. Не го записвам като горен индекс, нека да запиша 1–. Нека да продължим. Представяме си, че всеки от тези хлорни атоми си придърпва по един електрон. Така че има степен на окисление 1–. Всеки от тези има степен на окисление 1–, тогава за да бъде цялата молекула на железния дихлорид неутрална, тогава желязото трябва да бъде 2 по 1–, което е 2–. За да бъде молекулата неутрална, тогава желязото трябва да има степен на окисление 2+. Ето защо съединението е железен двухлорид (железен II хлорид). Желязо II означава, че степента на окисление на желязото е 2+, железен II хлорид. А този водород тук? Водород, свързан с водород. Няма причина единият водород да получи или отдаде електрони на другия водород. Затова всеки от тези водородни атоми ще има степен на окисление 0. Сега нека помислим за реакцията от гледна точка на това кой се окислява и кой се редуцира. Да започнем с желязото. Желязото отляво има степен на окисление 0. След това отдясно желязото има степен на окисление 2+. Как отиваш от 0 до положително? Отдаваш електрони. Всеки път, когато отдаваш електрон, степента на окисление или хипотетичния заряд, а ако наистина отдаваш електрони, е истинският заряд – степента на окисление се повишава. Става по-положително. Така че този приятел тук отдава електрони. Можем да кажем, че губи електрони. Нека да махнем тези електрони. Тук ги има. Тук ги е изгубил. Къде отиват тези електрони? Ето ги тук. И как наричаме процеса на отдаване на електрони? Наричаме го окисление. Това, което кислородът прави, е да отнема електрони. И въпреки че тук няма кислород, ако имаше, той щеше да отнеме електрони. Желязото щеше да му даде своите електрони. Значи щеше да се окисли. Така че желязото се окислява. Сега да помислим за водорода. Отляво имаме два водородни атома със степен на окисление 1+. Отдясно също имаме два водородни атома. Иначе уравнението нямаше да е изравнено. Имаме два водородни атома. Но каква е тяхната степен на окисление сега? Сега тя е нула. Как стигаме от положителна степен на окисление до неутрална степен? Трябва да приемем електрони. Единственият начин хипотетичният или истинският заряд да се понижи е като получи електрони. Така че всеки от тези водородни атоми трябва да е получил електрон. Имаме два атома, които заедно са получили два електрона. Как наричаме процеса на получаване на електрони? Редукцията е получаване, reduction is gaining = RIG. Значи водородът се редуцира. Нека да го запиша. Водородът се редуцира. А какво можем да кажем за хлора? Отляво хлорът има степен на окисление 1–. Имаме два хлорни атома. Имаме два хлора и отдясно. Всеки от тях отново има степен на окисление 1–. Така че хлорът нито се окислява, нито се редуцира в тази реакция. Но това определено е окислително-редукционен процес, защото имаме нещо, което се окислява, и нещо, което се редуцира. Желязото се окислява от водорода, а водородът се редуцира от желязото.