Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 6

Урок 2: Периодичен закон и периодична система

Периодични модели

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

По-долу са показани първите две йонизиращи енергии на берилия.
BeBe++eBe+Be2++eI1=900kJ/molI2=1757kJ/mol
В кой от следните предложени отговори е представена най-вероятната стойност на третата йонизационна енергия на Be и е дадено най-доброто обяснение?
Избери един отговор: