If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 8

Урок 2: Периодичен закон и периодична система

Периодични модели

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

По-долу са показани първите две йонизиращи енергии на берилия.
BeBe++eBe+Be2++eI1=900kJ/molI2=1757kJ/mol
В кой от следните предложени отговори е представена най-вероятната стойност на третата йонизационна енергия на Be и е дадено най-доброто обяснение?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?