If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 8

Урок 2: Периодичен закон и периодична система

Решен пример: Идентифициране на елемент въз основа на последователни йонизационни енергии

Когато от един елемент последователно се отделят електрони, преходът от отделяне на валентни електрони към отделяне на вътрешни електрони води до голям скок на йонизационната енергия. Като търсим този голям скок на енергията, можем да определим колко валентни електрона има един елемент, което на свой ред може да ни помогне да идентифицираме елемента. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадени са първите пет йонизационни енергии за елемент от трети период, както виждаш на екрана. Кой е този елемент? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно на въпроса, като вероятно ще ти е полезно да имаш периодична таблица на елементите. Преди дори да разгледаме периодичната таблица на елементите, нека се уверим, че разбираме какво означават данните в тази таблица. Данните означават, че ако имаме неутрален атом от този мистериозен елемент ще бъдат нужни 578 килоджаула на мол, за да се отдели първият електрон, за да се превърне атомът в йон с положителен заряд +1. След това са нужни още 1817 килоджаула на мол, за да се отдели втори електрон, за да стане този йон още по-положителен. А след това ще са нужни още 2745 килоджаула на мол, за да се премахне трети електрон. За да се премахне четвърти електрон, е нужна много повече енергия. Нужни са 11 578 килоджаула на мол. Отделянето на пети електрон изисква още повече – 14 842 килоджаула на мол. И така, за първия, втория и третия електрон има увеличение на йонизационната енергия, но когато преминем към четвъртия електрон, енергията, необходима за неговото отделяне, става много, много по-висока. Първите три стойности ми изглеждат като енергия за отделяне на валентни електрони, а следващите ми изглеждат като енергия за отделяне на вътрешни електрони. Един начин да подходим към въпроса е да използваме периодичната таблица на елементите и да потърсим елемент от трети период, който има три валентни електрона. Ето я периодичната таблица на елементите. Търсим елемент от трети период, така че той ще е в този трети ред. (показва на екрана) Кой от елементите в трети период има три валентни електрона? Натрият има един валентен електрон. Магнезият има два валентни електрона. Алуминият има три валентни електрона. Един начин да разсъждаваме е, че за първия електрон имаме разумно количество йонизационна енергия. За втория електрон йонизационната енергия е малко по-висока. После за третия електрон йонизационната енергия е още малко по-висока от предходната. Но при четвъртия електрон вече навлизаш във вътрешните слоеве. Ще трябва да отделим електрон от този изцяло запълен втори енергиен слой, което изисква много енергия. Така че е очевидно, че данните в таблицата се отнасят за химичния елемент алуминий.