Основно съдържание

Агрегатни състояния и междумолекулни взаимодействия

Учи
Състояния на веществатаАгрегатни състояния - продължениеСпецифичен топлинен капацитет и латентна топлина на топене и изпарениеПример за специфична топлина, специфична топлина на топене и на изпарениеЗадача за охлаждане на водаПример за промяна на агрегатното състояниеПарно наляганеФазови диаграми
Учи
Сили на Ван дер ВаалсРазтворимост и междумолекулни силиПовърхностно напрежениеДействие на капилярите и защо виждаме менискусТочка на кипене на органични съединенияСравнение на точките на кипене: изпит по химия АР, въпроси с избираем отговорРазтворимост на органични съединенияИзпит по химия 2015 AP въпрос със свободен отговор 2f
Учи
МоларностСуспензии, колоиди и разтвориПовишаване на точката на топене и понижаване на точката на замръзване

За този урок

Дали някога ти е било чудно как някои насекоми могат "да се плъзгат" по повърхността на водата? Ще научиш как това е възможно благодарение на междумолекулните взаимодействия. Ще разгледаме течности, твърди вещества, смеси и фазови преходи.