Основно съдържание

Агрегатни състояния и междумолекулни взаимодействия

За този урок

Дали някога ти е било чудно как някои насекоми могат "да се плъзгат" по повърхността на водата? Ще научиш как това е възможно благодарение на междумолекулните взаимодействия. Ще разгледаме течности, твърди вещества, смеси и фазови преходи.