If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 11

Урок 2: Въведение в междумолекулни сили

Междумолекулни взаимодействия

Задача

В парна фаза молекулите на мравчената киселина съществуват като димери (комплекси, състоящи се от две молекули мравчена киселина), а не като отделни молекули. В димера на мравчената киселина има две водородни връзки.
Коя от следните диаграми правилно представя водородните връзки (отбелязани от пунктирани линии) в димера на мравчената киселина?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?