Основно съдържание
Определения за разтвор, разтворено вещество и разтворител. Как се използва моларността за количествено определяне на концентрацията на разтвореното вещество и допълнителни изчисления, свързани с моларността.
Сортирай по: