If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разреждане

За да получим разтвор с определена концентрация, често взимаме по-концентриран разтвор и добавяме вода, докато се достигне желаната концентрация. Този процес се нарича разреждане. Връзката между концентрациите и обемите преди и след разреждане се дава със следната формула: MV₁ = MV₂, където M₁ и V₁ са моларната концентрация и обема на началния концентриран разтвор, а M₂ и V₂ са моларната концентрация и обема на крайния разреден разтвор. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за една концепция в химията, която е доста важна, позната като разреждане. Нека направим един пример. Да кажем, че имаме голяма колба. Тя съдържа едномоларен разтвор на натриев сулфат във вода, това е воден разтвор. Натриев сулфат, разтворен във вода. Да кажем, че имаме достатъчно количество вода и искаме да направим разтвор – друг воден разтвор на натриев сулфат, който има различна концентрация, в този случай, такъв, който има по-ниска концентрация. Искаме да получим 0,125-моларен разтвор на натриев сулфат, като искаме количеството да е 500 милилитра от този нов разтвор. Постави видеото на пауза и помисли как ще подходиш към това. Добре, сега нека помислим за това заедно. Първо да разгледаме нещата логически. Имаш по-висока концентрация тук. Имаш по-ниска концентрация тук. Логиката ни подсказва, че ще вземем по-малко от 500 милилитра от оригиналния си разтвор, ще го налеем ето тук. Това количество трябва да съдържа достатъчен брой молове натриев сулфат, така че после, когато допълним тук до 500 милилитра, да получим 0,125-моларен разтвор. Въпросът е какво количество от първия разтвор трябва да вземем, което да допълним с вода, така че да получим желания разтвор. За да отговорим на този въпрос, трябва да установим колко мола натриев сулфат трябва да съдържа крайният разтвор, този или този, (посочва на екрана) в зависимост от това как го визуализираме. Какво количество от оригиналния разтвор, от едномоларния разтвор, трябва да вземем, за да получим толкова молове? И за да определим броя молове, трябва да си припомним какво е моларност. Вече знаем, че моларността е равна на броя молове разтворено вещество на литър разтвор. Друг начин да определим това е да умножим двете страни по литри разтвор и ще получим литри разтвор по моларност е равно на броя молове разтворено вещество. Сега трябва да определим колко мола разтворено вещество ни трябват в целевия разтвор. За да направим това, просто трябва да кажем, че искаме да имаме 500 милилитра разтвор или можем да пренапишем това като 0,500 литра, а тази десетична запетая тук ни показва, че работим с три значещи цифри, закръгляваме до единиците, когато записваме количеството на желания разтвор, следователно ще закръглим до мястото на единиците. Искаме да получим половин литър разтвор при моларност от 0,125. И после това ще ни даде броя молове, които ни трябват. Като извърша умножението, получавам нула цяло и – да видим, половината от 12 е 6, а половината от 50 е 25, 0,0625 мола разтворено вещество. В този случай разтвореното вещество е натриев сулфат. Да видим дали значещите цифри са точни. Имам три тук, една, две, три... една, две, три. Умножавам ги. Пак ще имам една, две, три значещи цифри. Това искаме да получим. Искаме да получим толкова мола разтворено вещество. Просто трябва да пресметнем какво количество от оригиналния разтвор ни трябва, за да получим толкова мола натриев сулфат. Един начин за разсъждение е, че има някакъв неизвестен обем от оригиналния разтвор, който ни трябва, и знаем каква е концентрацията му. Това е едномоларна концентрация, която, като умножа ето тук, ще получа 0,0625 мола натриев сулфат. Изчисленията тук са доста лесни. Можем да разделим двете страни на един мол за литър, и какво ще получим? Мерните единици се съчетават правилно, понеже тук имаме молове, тук има молове за литър. Така получаваме отговора в литри. Делим двете страни на мол върху литър. Ще получиш, че търсеното количество е равно на 0,0625 литра разтвор. Или друг начин да разсъждаваме е, че необходимото количество е равно на 62,5 милилитра от оригиналния ни разтвор. Искам да проверя, че значещите цифри са точни. Имах три тук; една, две, три; една, две, три. Да, и в отговора пак имам една, две, три значещи цифри. И отговорихме на въпроса. Ще взема 62,5 милилитра от началния разтвор, поставям го е тук, (чертае) а после ще взема вода и ще продължа да допълвам, докато стигна до 500 милилитра и сме готови. В този момент ще имам 0,125-моларен воден разтвор на натриев сулфат.