If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример за промяна на агрегатното състояние

Пример за специфичен топлинен капацитет и енталпия на изпарение: изчисляване на количеството енергия, необходима за изпарението на 1,00 кг. етанол с начална температура 20 градуса по Целзий.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тази задача е от учебника по химия на Коц, Трейчел и Тоунсенд. Използвам я с тяхно разрешение. В условието е дадена температурата на кипене на етанола (C₂H₅OH), тя е 78,29°C. Пита се колко джаула енергия е необходима, за да повиши температурата на 1 килограм етанол от 20°C до точката му на кипене и после да промени агрегатното му състояние до пара. Тази всъщност има от два етапа. Първо да намерим колко джаула трябват да се загрее етанолът от 20°C до 78,29°C? Това е първият етап. След него ще имаме течен етанол с температура 78,29°C. След това ще е нужна енергия, за да го изпари. Това са двата етапа. Нека да помислим първо за загряването на течността. Да измислим как да решим етап 1. Там етанолът остава течност. Най-напред да видим с колко градуса се повишава температурата? Повишава се от 20°C, използвам скалата на Целзий, до 78,29°C. С колко е повишена? 78,29°C минус 20°C е 58,29 градуса. Промяната в температурата е равна на 58,29 градуса. Вече няма значение дали са по Целзий или по Келвин. Това е така, защото големината на единиците в скалите на Целзий и на Келвин е еднаква. Скалата на Келвин просто е изместена версия на скалата на Целзий. Ако добавим по 273 градуса към всяко от тези две числа, ще получим температурите в келвини, но когато вземем тяхната разлика, тя отново ще бъде същата. При всяка от двете скали разликата все е 58,29 градуса. С толкова трябва да се повиши температурата. Да намерим колко енергия е нужно за това. Трябва ни делта Т. Покачваме температурата с 58,29°C. Мога да сменя скалата на Целзий с тази на Келвин, тъй като тя участва в мерните единици за специфичния топлинен капацитет. Да запиша. 58,29 келвина е промяната в температурата. Можеше и по друг начин: първо да прехвърлим всичко в Келвин, тогава получената разлика щеше да е абсолютно същата. Тъй като деленията в скалите на Целзий и Келвин са с равни големини. И така, вече имаме промяната в температурата. Какво количество етанол искаме да загреем? Дадено е в условието. Имаме 1 килограм етанол. Всички други мерни единици са с участието на грамове. Затова преобразувам 1 килограм като 1000 грама. Записвам го тук. 1 килограм има 1000 грама. Тези се унищожават. Това е равно на 1000 грама. Така разписахме преобразуването на мерната единица. Умножаваме по специфичния топлинен капацитет на етанола. Той също ни е даден, 2,44 джаула за грам по келвин. Умножавам по 2,44. Мерната единица е джаул за грам келвин. Мерните единици са добре. Келвините се унищожават тук и тук, с келвините в знаменателя. Грамовете в числителя се унищожават от грамовете в знаменателя. Специфичният топлинен капацитет е количеството енергия на единица маса, необходима да добави този 1 градус. Имаме 58,29 градуса за 1000 грама, умножаваме ги. От мерните единици остава само джаул. Келвините се унищожават, също и грамовете. Сега ще извадя калкулатора, за да изчисля. Имам 58,29 по 1000 по 2,44 и искам само 3 значещи цифри от резултата. Закръглям надолу и получавам 142 000 джаула. Мерната единица е джаул. Това е енергия. И така, това е количеството необходима енергия, за да загрее нашия 1 килограм етанол от 20°C до 78,29°C. То е същото като загряване от 293 келвина до 78,29 плюс 273 келвина, колкото и да е това. И при двата начина температурата се покачва с 58,29 келвина. За втория етап на задачата имаме този горещ течен етанол. Сега остава да го изпарим. Трябва да получим газ с тази температура. Добавяме топлината на кипене. Тя е дадена тук. По-точно се нарича енталпия на кипене. Енталпията на кипене ни е дадена: тя е 855 джаула за грам. Това е количеството енергия, нужно да изпари 1 грам етанол, който вече се намира на температурата си на кипене. Той е вече на точката на кипене. Колко енергия ще поеме всеки грам от него, за да се изпари? Тя ни е дадена тук. Масата на целия етанол пък е 1000 грама. Грамовете се унищожават, остава 855 по 1000 равно на 855 000 джаула. Това е повече от енергията, нужна да загрее етанола от 20°C до 78,29°C, и тя отива, за да остане на 78,29°C, но да се изпари. Това е основният разход на енергия. В условието се търси общото количество енергия. Да опитаме да съберем двата етапа наум. 855 000 плюс 142 000. 800 плюс 100 е 900, дотук са 900 000, 50 плюс 40 е 90, и 5 плщс 2 е 7. Получих 997 000 джаула, или 997 килоджаула. Това е почти 1 мегаджаул. Това е отговорът на въпроса колко енергия е нужна да изпари 1 килограм етанол с температура 20°C.