If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Колонна хроматография

В колонната хроматография се използват същите принципи като при тънкослойната хроматография, но в по-голям мащаб. При колонната хроматография стъклена колона се запълва с неподвижна фаза (обикновено силикагел), а сместа от вещества, която трябва да бъдат разделени, се поставя отгоре. После през колоната се пропуска мобилна фаза (разтворител) от горе до долу. Както при тънкослойната хроматография, скоростта, с която всяко вещество в сместа се движи надолу по колоната, зависи от относителните привличания към неподвижната и подвижната фаза. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предишно видео говорихме за тънкослойна хроматография, което метод, който се използва, за да се определи колко вещества се съдържат в една проба или, може би, да кажем, относителните свойства, относителната полярност на веществата, които се съдържат в пробата. И това, което правиш, е да поставиш проба, обикновено, върху тънък слой силициев гел, който е стационарната фаза, а после поставяш подвижна фаза тук долу, която в този случай може да е по-слабо полярна, и този разтворител се придвижва нагоре по силициевия гел. Докато се движи, вероятно се досещаш, че разтворителят ще взаимодейства с оригиналната проба и веществата от оригиналната проба ще се придвижат нагоре с тази подвижна фаза. Различните съединения ще бъдат привлечени повече от тази подвижна фаза, и ще са привлечени по-слабо от силициевия гел до различни степени. Ако някакъв компонент от оригиналната проба, е по-полярно съединение, то ще е по-трудно за преместване, понеже ще е привлечено към стационарната фаза и по-слабо привлечено от мобилната фаза, така че ще се придвижи по-малко. Това може да е по-полярното съединение от пробата ти, докато се движи от оригиналното си местоположение, а съединението, което е по-слабо полярно, няма да бъде толкова привлечено към стационарната фаза и ще е по-лесно разтворимо в по-слабо полярната мобилна фаза, така че ще отиде по-надалеч. Това ще е по-слабо полярното съединение от оригиналната проба. И можеш да видиш това разделение, и можеш да откриеш важни неща, за които ще говорим в друго видео. В това видео ще те запозная с много, много, много подобен метод, при който просто нещата се движат в различна посока и това е методът колонна хроматография. При колонната хроматография, точно както при тънкослойната хроматография – да кажем, че имаш някакъв вид епруветка, някакъв вид колона, предполагам, можеш да кажеш, а типично ще я видиш с малко кранче, нарисувано тук долу, понеже може да искаш да видиш какво излиза от дъното. Но какво правиш... Запълваш със стационарната фаза, която, отново, често е силициев гел. Това е стационарната фаза, и, ако е силициев гел в този случай – не е нужно да е силициев гел, но това е доста често срещано. Това ще е много полярно. Да запиша – много полярно. И после поставяш малко от пробата си тук отгоре. Това е оригиналната ти проба, поставяш това отгоре и после имаш мобилна фаза – разтворителят, който ще поставиш тук отгоре. Ще направиш нещо такова. И какво мислиш ще се случи? Мобилната фаза ще започне да се движи надолу през стационарната фаза и ще взаимодейства с пробата ти. Какво ще се случи с по-полярните компоненти на пробата ти? По-полярните компоненти на пробата ти ще са по-привлечени към стационарната фаза, по-слабо привлечени към мобилната фаза, така че ще се придвижат по-малко. По-полярните части на пробата ти може да стигнат, може би, до тук, докато по-слабо полярните части на пробата ти ще се придвижат... ще бъдат по-слабо привлечени към стационарната фаза и ще се придвижат повече с мобилната фаза, така че може да... може да се придвижат надолу, може би, до тук, и важното нещо, което да запомниш, е разликата между тези двете – тя е само в посоката, в която се движиш. При тънкослойната хроматография по-полярното съединение е по-ниската точка, докато при колонната хроматография по-полярното съединение е в най-горния слой тук, тази лилава област тук и, разбира се, всичко това зависи от полярността на стационарната фаза и относителната полярност на разтворителя, на мобилната фаза, но това, което ти показах, е общият случай. Помни, дали ще гледаш тънкослойна хроматография, или колонна хроматография, важното е да обръщаш внимание на посоката.