If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 19

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 3f

Анализиране на концентрациите, когато рН е по-ниско от това в точката на полуравновесие. Изпит по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 3f. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

рН на една безалкохолна напитка е 3,37 след добавяне на калиев сорбат. Чия концентрация е по-висока – на сорбиновата киселина или на сорбатния йон в напитката? Обоснови отговора си. Това е свързано с въпроса, който разглеждахме, заради сорбатния йон... това се случва, когато добавим калиев сорбат и той се дисасоциира в разтвора. Концентрацията на сорбатния йон е същата като тази концентрация. Казано по друг начин, е равна на концентрацията на калиевия сорбат. Ако искаме да титруваме калиевия сорбат, което и правим в последните подточки на задачата. В коя точка имаме равни концентрации на калиев сорбат и сорбинова киселина? Имаме равни концентрации в точката на полуравновесие. Отбелязахме това, когато го решавахме в предишните подточки на тази задача. И точката на полуравновесие беше, както намерихме преди, при рН = 4,77. Значи можем да кажем... Точка на полуравновесие на титруване на калиевия сорбат със солна киселина се достига при рН ... нека да запиша: рН от 4,77. Това е точката, в която имаме равни концентрации, слагаме това в скоби, "може да се разглежда като точката, в която имаме равни концентрации на С6Н7О2 минус и сорбинова киселина НС6Н7О2. рН 3,37 е по-ниско и затова, можем да кажем така, ще се случи след полуравновесната точка. След точката на полуравновесие. Така че концентрацията на сорбинова киселина е по-висока. Концентрацията на сорбинова киселина НС6Н7О2 е по-висока. Когато започваме титруването, концентрацията на калиев сорбат ще бъде по-висока, но в процеса на титруване тя реагира със солната киселина. Достигаме до точката на полуравновесие, където тези концентрации ще бъдат равни. Като продължи титруването, тогава киселинността се увеличава и ще имаме по-висока концентрация на сорбинова киселина. Един начин да разглеждаме това, е нека да подчертая цялата тази част, "следователно концентрацията на сорбинова киселина е по-висока". Това е точно основният въпрос към нас. Но като разглеждаме тази безалкохолна напитка, това е нещо, което тя може да не съдържа, и очевидно хората сядат и титруват всяка безалкохолна напитка. Можеш да разглеждаш тази безалкохолна напитка все едно при процес на теоретично титруване, сме подминали точката на полуравновесие. Следователно, повечето неща, които ни интересуват, са киселината спрямо конюгираната основа. Повечето от сорбиновата киселина е в своята киселинна форма. Можеш да го каже и по друг начин. По-голямата част от сорбата е под формата на конюгирана основа.