If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 19

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпроси с отворен отговор 1b и c

Какво се случва с клетъчния потенциал, когато има по-малко кислород в цинково-въздушна батерия. От  изпит по химия 2015 АР, въпроси със свободни отговори 1b и c. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Добре, подточка б. Свежа цинково-въздушна батерия е върху аналитична везна преди да бъде поставена в слухов апарат. При работата на клетката дали нейната маса се увеличава, намалява или остава непроменена? Обоснови отговори си за подточка b едно, като дадеш уравнение за пълната реакция в клетката. Нека първо помислим малко. Дали масата на батерията се увеличава, намалява или остава същата? Да се върнем към първоначалната реакция тук. Това е общата реакция. Цинкът е част от метално-въздушна батерия, значи участва в първоначалното тегло, и след това реагира с кислорода. Откъде идва кислорода? Кислородът идва от въздуха и реагира с цинка. Първо кислородът е във въздуха, но след пълната реакция той се "включва" в цинка, ако мога така да кажа, не е в цинка, разбира се. Той се свързва с цинка до цинков оксид и става част от клетката. Значи допринася за нейното тегло. Допринася за теглото на клетката. Кислородът не допринася за теглото преди, а след като протече реакцията. Значи нашата маса, ако мога да кажа така, теглото ще се увеличи. Само ще напиша "ще се увеличи". Трябва да обосновем отговора си по отношение на пълното уравнение на реакцията в батерията. Нека да запиша пълното уравнение на реакцията в батерията. Две молекули цинк реагират с една молекула кислород, един път О2, и се получава цинков оксид, две молекули цинков оксид. Кислородът не е бил част от батерията преди реакцията, не е част от батерията преди реакцията. Кислородът идва от въздуха. ...преди реакцията... ...и е част от клетката след реакцията... Можем да го запишем и с думи, ако искаме. ...след реакцията. Значи можем да кажем, че кислородът идва от въздуха, и става част от цинковия оксид, като допринася за теглото на клетката, или масата на клетката. Кислородът после допринася за масата на клетката. Добре, доволен съм от този отговор. Сега да видим част с. Цинково-въздушна батерия е качена на върха на планина, където въздушното налягане е по-ниско. Дали клетъчният потенциал ще бъде по-висок, по-нисък или същия както на по-малка височина? Обосновете отговора си, като използвате уравнението за общия процес в батерията и горната информация. Добре, нека да запиша отново общото уравнение на процеса. Ще го препиша отново. Имаме две молекули цинк. Нека да го напиша малко по-прегледно. И го надрасках. Две молекули цинк. Една молекула кислород. Това ще се отпечата в ума ни, докато свършим със задачата, непрекъснато го пиша. Получаваме два пъти цинков оксид. Какво ще се случи на върха на планината, където атмосферното налягане е по-ниско, като цяло имаме по-малко молекули на въздуха. Това означава, че ще има по-малко молекули кислород. Значи парциалното налягане на кислорода ще бъде по-ниско. Можем да кажем, че парциалното налягане на реагента ще бъде по-ниско. Парциално налягане. Ще постъпват по-малко кислородни молекули от въздуха, които могат да реагират с цинка. Всъщност, те не реагират с цинковите молекули, както виждаме в обобщеното уравнение, а както когато гледаме отделните части на процеса. По-малко реакции с молекули кислород и водни молекули, следователно по-малко електрони ще преминават през кръга, просто ще има по-малко електрони, които се движат при тази реакция. Значи можем да кажем, че парциалното налягане на реагента... Мога да кажа парциалното налягане, или мога да кажа концентрацията на реагента, това просто е реагент. Ще има по-малко наоколо. Парциалното налягане, или можем да кажем концентрацията ще бъде по-ниска, затова ще бъде по-нисък клетъчния потенциал. Аз просто го направих наобратно. Първо отговорих на втория въпрос. Затова част едно е по-долу. Значи сега имаме по-нисък клетъчен потенциал. Много е важно да разбираш защо се случва това. Запомни, когато гледаме отделните части на процеса, това, което се случва на катода, имаме кислород от въздуха, той прониква в порите на тази порьозна материя, и когато молекулите О2 се сблъскат с водни молекули, тук има електрони, те се срещат и реагират и получаваме хидроксидни аниони, Но сега има по-малко кислород, на по-ниска височина ще има повече кислород. Ще има високо парциално налягане на кислорода. Значи тук има много кислород в този момент, който е на разположение, за да реагира. Когато се изкачиш на по-голяма височина, просто ще има по-малко от тези приятелчета. Значи ще има по-малко от тези приятелчета. Значи ще има по-ниско налягане на кислорода, можеш да го разглеждаш като по-ниска концентрация на О2 в порите, затова тази реакция ще протича по-трудно напред. Можеш да помислиш за крайните случаи. Ако се изкачиш супер високо. Или например ако си в космоса, където има много малко кислород, или изобщо няма кислород, тогава реакцията ще спре напълно. Надявам се, че това... нека само се върна до част с. Имам проблеми с техниката... да се върна до част с. И сме готови.