If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Курс: Химична библиотека > Раздел 19

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 1e

Записване на електронния строеж на цинк и определяне кой електрон ще бъде отдаден при окисление. От изпита по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 1е.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Единственият оксид на цинка е с формула ZnO, цинк и кислород. Запиши електронната структура на цинковия атом в основно състояние. Има няколко начина да се представи електронната структура. Първо да намерим цинка в периодичната система, това е точно тази, която дават на изпита по химия АР. Тук е цинкът, ето го точно тук, и има няколко начина да отговорим. Най-простият е да започнем с благородния газ, който е преди цинка. Това е аргон, ето тук. Можеш да кажеш, че цинкът ще има същата електронна конфигурация като аргона... Нека... Започваш с аргон и после добавяш четири електрона в 4s подслой. Значи ще имаш 4s1, 4s2. Значи аргон плюс 4s2. и после... Това е много голямо опростяване, което ще кажа, но когато определяш електронната конфигурация, е полезно да мислиш, че след като запълниш s-подслоя, после отиваш и запълваш 3d-подслоя. Така че 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Значи 4s2 3d10. Има две изключения в четвърти период. Това са хром и мед, при които логиката не е такава. Можеш да ги видиш самостоятелно, но ето тук е електронната конфигурация за цинковия атом в основно състояние. Друг начин, по който да запишеш това, е да вземеш електронната конфигурация на аргона, и после да запишеш 4s2 3d10, и хайде да го направим. Значи запълваме 1s2. Запълваме 1s2. и след това, на втория ред, ще имаме 2s2 и после 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2р6. 2s2 2p6. Нека да го запиша. 2s2 2p6. След това отиваме на трети ред, ще имаш... ако това ти е напълно непознато, препоръчвам ти да гледаш клиповете в Кан Академия за електронен строеж. След това имаме 3s2 3p6. После запълваме тези подслоеве. 3s2 3p6, и това, което току-що описахме, всъщност е електронната конфигурация на аргона. После имаш 4s2 и 3d10. 4s2 и d 3d10. Всеки от тези начини става. Сега втората част. От кой електронен подслой се отдават електрони, когато цинкът в основно състояние се окислява? Ето това е интересно за d-елементите. Ето защо казах, че е малко по-нюансирано, отколкото просто да запълниш тези електронни слоеве, първо 4s2 , а после 3d. Защото излиза, че в неутралния цинков атом, най-високо енергийните електрони, тези, които най-вероятно ще бъдат отдадени от цинка, не са d-електроните. Това са всъщност 4s2 електроните. От кой подслой се отдават електрони? Най-вероятно да бъдат отдадени е за електроните 4s. Значи от подслой 4s. Препоръчвам ти да прочетеш повече ако ти е интересно защо това става по този начин. Можеш да си го представиш в главата си. Дори когато гледаш енергийните нива, 3d и 4s са много, много близки, но в повечето случаи тези, които ще реагират, са най-далечните, 4s1. Може и да спориш дали те са на най-високо енергийно ниво, но когато протича окисление, когато цинкът отдава електрони, можем да вземем тези 4s. Най-вероятно е да се вземат тези 4s и ти ще вземеш тези 4s.