If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP въпроси с отворен отговор 2d и e

Люисова електронна структура и ъгли на връзките в молекулата на етанола. От изпит по химия 2015 AP въпроси с отворен отговор 2d и 2e. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"В лявото квадратче по-долу е показана Люисовата структура за C2H4. Завърши структурната формула за етанол (С2Н5ОН), представена в дясното квадратче, като начертаеш всички електронни двойки." Както са казали, това ето тук е Люисовата структура за етена и искат да попълним всички... искат на начертаем всички електронни двойки за етанола. И ще го направим по начин, по който можем да видим кой електрон от кой атом идва, но те не искат да направим това. Но в синьо ще направя електроните от водородните атоми. Можеш да си представиш, че всеки водороден атом допринася с един електрон към всяка връзка и това образува ковалентната връзка. Да кажем, че този водороден атом ще допринесе с този електрон, този водороден атом ще допринесе с този електрон, този водороден атом може да допринесе с този електрон, този водороден атом може да допринесе с този електрон, този водороден атом може да допринесе с този електрон, този водороден атом може да допринесе с този електрон ето тук. И да видим. Нека сега помислим за въглеродните атоми. И ако ти се падне на тест, вероятно няма да разполагаш с маркери, но ще го направя в различни цветове, просто за да можеш да видиш по-ясно. Всеки въглероден атом има 4 валентни електрони, които може да допринесе за ковалентно свързване. Този въглероден атом тук, това са 1, 2, 3 и 4. И сега този въглероден атом тук може да допринесе 1, 2, 3 и 4. И сега ще помислим за кислорода. Кислородът е интересен. Ще има две свободни двойки. Това ще има една свободна двойка. Мога да направя това тук. Една свободна двойка, ето така. И после ще образува тази връзка, като допринесе с един електрон за тази двойка тук и един електрон за тази двойка тук. Всяка от тези двойки представлява една ковалентна връзка. Можех да начертая тази малко по-надолу, но мисля, че схващаш идеята. Начертах всички електронни двойки. И просто ще помисля за въпрос (е). "Каква е приблизителната стойност на ъгъла на връзката въглерод-кислород-водород в молекулата на етанола?" Питат ни за ъгъла на връзката в молекулата на етанола. Имаш кислороден атом, свързан с водороден атом, свързан с С2Н5. Просто ще запиша това като С2Н5, ето така. И искат да знаят приблизително колко ще е ъгълът на връзката. Важно нещо, което трябва да разбереш, е, че когато образуваш тези връзки с кислорода, това ще има доста подобна на тетраедър форма. Защо? Понеже кислородът има тези две свободни двойки. Тези две свободни двойки образуват други части, предполагам, можеш да кажеш други точки на тетраедърната форма. И ако просто говорим за вода, ако говорим за една водна молекула, не се справям с чертежа много добре. Може да начертаеш една електронна двойка тук и другата електронна двойка ще е тук отзад. Нека го начертая това. Мога да го начертая така. Ако говорим за водата, мога да начертая един "изскачащ" водороден атом. Мога да начертая един "изпъкващ навътре" водороден атом. И после една електронна двойка тук и една електронна двойка тук. Този ъгъл на връзката тук във водата... споделям ти това полу-полезно нещо, което да знаеш по принцип. Можеш да го прецениш на око и да кажеш, че това изглежда малко повече от 100 градуса и ще познаеш. Това е приблизително 104,5 градуса. И не е перфектно тетраедърна форма. Малко е изкривена, поради тези свободни двойки електрони, които се отблъскват взаимно и карат тези двете да се доближат малко повече едно до друго. При същинската тетраедърна форма имаш нещо по средата... Нека просто... Ако имаш същинска тетраедърна форма... нека я начертая така. Нещо изскача навън. Имаш нещо, което влиза навътре. И после имаш две неща, ето така. Това е един начин да помислим за един тетраедър. Има и други начини. После, ъгълът на връзката между всички тези, ако е по-симетрична, не-разкривена тетраедърна форма, той е 109,5 градуса. Това е логично, сравнително полезно число, очевидно и за този въпрос. Не знам дали това е очевидно за теб. Нека начертая тетраедъра, нека го свържа. Можеш да го начертаеш ето така и това тук ще е другата страна. Не знам дали това ти е полезно. Нека начертая още един. Ако начертая един тетраедър, ако това беше прозрачно, имаш една молекула или един атом в средата, а после имаш четирите връзки. 1, 2, 3, 4. Мога да кажа четири връзки, или свободни двойки. Нека се уверя, че виждаш тази в центъра. Ъгълът тук е приблизително 109,5 градуса. Това ще е тетраедър, имаме тези свободни двойки, които ще се отблъскват взаимно. Ще си някъде в квартала на, не знам, някъде където е водата или по-точна тетраедърна форма. Ъгълът на връзката ще е между 104 и 110 градуса. 104 до 110 градуса. Всъщност ще изчисля приблизително, че това ще е повече от 104,5, понеже тези – няма да навлизам много в това. Те искат от нас просто да изчислим стойността приблизително. Можеш да дадеш за отговор всичко в този диапазон и този отговор ще е приемлив.