If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 3b

Изчисляване на концентрацията на слаба основа при дадена точка на равновесие при титруване. Изпит по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 3b. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Общо 29,95 милилитра от 1,25 моларен разтвор на солна киселина са необходими за достигане на равновесната точка. Изчисли концентрацията на калиевия сорбат, който слагаме в скоби, защото говорим за концентрация, в изследвания разтвор. Нека да си припомним какво е точка на равновесие. Точката на равновесие е точката, в която цялото количество калиев сорбат е реагирало с киселината, или титрата. Това е дясната страна на това нетно йонно уравнение. Друг начин да го разглеждаме е, че това е точката, в която, понеже протича реакция, за всеки мол калиев сорбат, който искаме да се превърне в сорбинова киселина, добавяме един мол солна киселина. Това е друг начин за разглеждане на равновесната точка. Ако добавя определено количество молове солна киселина, те трябва да са равни точно на броя молове калиев сорбат, с който сме започнали. Ако добавим точния брой молекули солна киселина, колкото първоначално са били от калиевия сорбат, те могат напълно да реагират. Значи ако можем да намерим броя молове, ако намерим броя молове на солната киселина тук, можем да кажем, че това е точката на равновесие, или ако се нуждаем от този брой молове солна киселина, за да достигнем до точката на равновесие, това значи, че в първоначалния разтвор сме имали същия брой молове от калиев сорбат, и после можем да го използваме, за да намерим действителната концентрация. Да направим първата част, да видим колко мола солна киселина, това е точно тук, ще напиша просто HCl и, ако имаме 29,95 милилитра, ще го превърна в литри, защото ако имаме... ако концентрацията ни е дадена като мол на литър, това са молове за литър, затова нека да оправим единиците, нека да умножим това, за да получим литри, искаме литри в числителя, и милилитри в знаменателя, така че тези се съкращават, така че един литър е равен на 1000 милилитра, това е логично, че ако искаме да преминем от милилитри в литри, трябва да умножим по хиляда, тоест да разделим на хиляда. Това ще бъде общото количество солна киселина в разтвора, което сме добавили, в литри, и да видим колко мола са. Умножаваме по мол за литър, по 1,25 вместо да пишем главно М за мол за литър, направо ще напиша 1,25 мола за литър, и какво ще получим? Нека да си взема калкулатора, имам 29,95 делено на 1000, по 1,25 е равно на... да видим... имам тук три значещи цифри, а тук са четири значещи цифри, така че произведението ще бъде с три, значи 0,0374, да видим единиците, милилитри се съкращава с милилитри, литри се съкращава с литри, и получавам 0,0374 мола, това са молове солна киселина, значи когато казват, че са добавени общо 29,95 милилитра от 1,25 моларен разтвор на солна киселина, това означава, че са добавили толкова мола солна киселина. Това означава, че в първоначалния разтвор е имало толкова мола калиев сорбат. Ако сме имали толкова мола калиев сорбат, можем да намерим началната концентрация на калиев сорбат. Концентрацията на нашия калиев сорбат, КС6Н7О2, ще бъде равна на броя молове калиев сорбат в началния реакционен разтвор, това ще е същото число като това тук, 0,0374 мола, делено на... какво беше началното количество на разтвора? Да видим. Един ученик титрува 45,00... тук имаме четири значещи цифри... ученик титрува 45 милилитра разтвор. Значи разтворът има начален обем от 45 милилитра. Значи 45 милилитра, ако искаме да ги запишем като литри, концентрацията тук, спомни си, е мол за литър, значи искаме да бъде мол за литър. 45 милилитра е същото като 0,045 литра. Мога да напиша тук нула, защото имам четири значещи цифри, това са литри разтвор, и това ще е равно на... просто разделих това на 1000, 45 милилитра е равно на 45 хилядни от литъра. И какво получихме? Взимам това число, което току-що получихме, и ще го разделя на 0,045, можем да добавим две нули, но от гледна точка на калкулатора това е без значение, и това е равно на, колко значещи цифри има тук? Имаме три значещи цифри, значи 0,832 мола за литър, или можем да кажем 0,832 мола за литър, нали? Да, 832, и това е началната концентрация на калиевия сорбат в изследвания разтвор.