If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 3d

Изчисляване на рН в точката на полуравновесие при титруване на слаба основа с HCl. Изпит по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 3d. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Изчисли рН в точката на полуравновесие. Нека си припомним какво е точка на полуравновесие. Равновесната точка е тогава, когато титрантът, в този случай солната киселина, реагира напълно с калиевия сорбат, веществото, което титруваме. Точката на полуравновесие е точката, в която половината от калиевия сорбат се е превърнал в сорбинова киселина. Казано по друг начин, концентрациите на калиев сорбат и сорбинова киселина са равни. Как можем да свържем това със стойността на рН и каква друга информация са ни дали, за да решим задачата? Хубаво е, когато почувстваш, че блокираш, да кажеш: Каква друга информация е дадена тук? Дадена ни е константата Ка за сорбиновата киселина, която е 1,7 по 10^–5. Как можем да свържем тази константа на сорбиновата киселина с рН в точката на полуравновесие? Друго нещо, което е дадено, е цяла серия от формули. Имаме всички формули, които са на първите няколко страници на раздела с въпроси с отворен отговор, и куп формули за равновесие и различни начини за записване. И тук ми се струва интересна тази формула вдясно, която може би разпознаваш като уравнение на Хендерсон-Хаселбах. Тя не е трудна за доказване. Тя следва директно от определението за К-а, като прегрупираш нещата и намериш отрицателен логаритъм от двете страни и така нататък. Препоръчвам ти да изгледаш тези видеа в Кан Академия, ако ти е интересно. Но това, което ни трябва тук, е, че тя свързва рН и рКа и концентрациите на киселината и конюгираната основа. Как да направим връзката тук? В точката на полуравновесие концентрациите на киселината и конюгираната основа ще бъдат равни. Така че това и това ще се съкратят. Ще остане едно. А логаритъм от едно е просто нула. Така че в точката на полуравновесие рН ще бъде равно на рКа. Колко е рКа тук? То ни е дадено, Ка на сорбиновата киселина е 1,7 по 10^–5. 1,7 по 10^–5. Повтарям, когато мислим за Ка, ние мислим за константата на дисоциация на киселината, ето защо тук използваме сорбиновата киселина. И по двата начина, концентрациите тук ще бъдат равни. И ако искам да намеря рКа, намирам отрицателен логаритъм от това. Така че рКа е равна на отрицателен десетичен логаритъм от Ка. И те ни дават всички тези формули на първа страница. Това е равно на отрицателен десетичен логаритъм от 1,7 по 10^–5. Колко е това? Нека да взема калкулатора. Да видим, пиша 1,7... Тези две главни Е, това е по 10 на... Значи по 10 на... не е пета, а минус пета степен. Сега искам да намеря логаритъма при основа 10, това е този бутон тук. Ако калкулаторът ти има бутон log, той по подразбиране е с основа 10. Намирам десетичен логаритъм от това. И после искам отрицателното от това. И това ще бъде приблизително 4,77. Значи това е приблизително 4,77. рН е равно на рКа, което е равно на това, което получихме тук.