If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 3e

Построяване на титрувална крива на база точка на полуравновесие и точка на равновесие. Изпит по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 3e. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Първоначалното рН и точката на еквивалентност са представени на графиката по-долу. Изобрази точно титрувалната крива на графиката по-долу. Обозначи с Х положението на точката на полу-еквивалентност връху кривата. Добре, дадени са ни първоначалното рН ето тук и също така ни показват точката на еквивалентност. И това е при рН... ние всъщност видяхме това в последната задача за еквивалентност, точка на еквивалентност, или всъщност преди няколко задачи, как се измерва точката на еквивалентност, рН в точката на еквивалентност бе измерено 2,54, ето защо това тук е на 2,54, когато добавихме около 29 точки, забравих колко получихме. Мисля, че беше във втората част на онази задача. Казват ни, че ако добавим около 30 милилитра от тази солна киселина, това е 1,25 моларен разтвор на солна киселина, тогава ще достигнем нашата точка на еквивалентност. И ние виждаме рН тук, и след това точката на полу- еквивалентност. Добре, това ще бъде когато добавим половината от това количество. Така че ще бъде малко по-малко от 15, и ние в последната задача намерихме, че това ще бъде при рН 4,77. рН = 4,77 ще бъде някъде ето тук, казват ни да го означим с X. Точка на полу-еквивалентност, добавили сме половината титрат и знаем стойността на рН. Решихме това в последната част от задачата. И сега просто трябва да го означим на графиката, трябва да начертаем титрувалната крива. Да видим. Ние продължаваме да добавяме още и още солна киселина. Тя намалява рН. Достигаме точката на полу-еквивалентност. И после всъщност ще започне да се изравнява тук. Причината, поради която кривата става плоска, е че ще имаме все повече от конюгираната киселина, и при реакцията с конюгираната основа, с повече и повече от конюгираната основа, равновесието между конюгираната основа и конюгираната киселина, толкова повече от тази киселина се свързва с конюгираната основа.. Така че ще се получи известно буфериране, но в някаква точка е протекла реакция. Всичко е реагирало напълно и сме достигнали до точката на еквивалентност. И тогава ставаме много по-киселинни, и може да изглежда някак така. Нека да видя дали мога да го направя малко по-добре, малко по-добра работа. Така че ще изглежда нещо подобно, естествено, че няма да е съвсем точно. Важно е да преминем през тези три точки. И това би изглеждало така. Така че това е точката на еквивалентност, точка на полу-еквивалентност и това е нашето първоначално рН.