If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Раздел 19: Урок 1

Изпит по химия 2015 AP, въпроси със свободен отговор

Изпит по химия 2015 AP, въпрос със свободен отговор 3e

Построяване на титрувална крива на база точка на полуравновесие и точка на равновесие. Изпит по химия 2015 АР, въпрос със свободен отговор 3e. 

Видео транскрипция

Първоначалното рН и точката на еквивалентност са представени на графиката по-долу. Изобрази точно титрувалната крива на графиката по-долу. Обозначи с Х положението на точката на полу-еквивалентност връху кривата. Добре, дадени са ни първоначалното рН ето тук и също така ни показват точката на еквивалентност. И това е при рН... ние всъщност видяхме това в последната задача за еквивалентност, точка на еквивалентност, или всъщност преди няколко задачи, как се измерва точката на еквивалентност, рН в точката на еквивалентност бе измерено 2,54, ето защо това тук е на 2,54, когато добавихме около 29 точки, забравих колко получихме. Мисля, че беше във втората част на онази задача. Казват ни, че ако добавим около 30 милилитра от тази солна киселина, това е 1,25 моларен разтвор на солна киселина, тогава ще достигнем нашата точка на еквивалентност. И ние виждаме рН тук, и след това точката на полу- еквивалентност. Добре, това ще бъде когато добавим половината от това количество. Така че ще бъде малко по-малко от 15, и ние в последната задача намерихме, че това ще бъде при рН 4,77. рН = 4,77 ще бъде някъде ето тук, казват ни да го означим с X. Точка на полу-еквивалентност, добавили сме половината титрат и знаем стойността на рН. Решихме това в последната част от задачата. И сега просто трябва да го означим на графиката, трябва да начертаем титрувалната крива. Да видим. Ние продължаваме да добавяме още и още солна киселина. Тя намалява рН. Достигаме точката на полу-еквивалентност. И после всъщност ще започне да се изравнява тук. Причината, поради която кривата става плоска, е че ще имаме все повече от конюгираната киселина, и при реакцията с конюгираната основа, с повече и повече от конюгираната основа, равновесието между конюгираната основа и конюгираната киселина, толкова повече от тази киселина се свързва с конюгираната основа.. Така че ще се получи известно буфериране, но в някаква точка е протекла реакция. Всичко е реагирало напълно и сме достигнали до точката на еквивалентност. И тогава ставаме много по-киселинни, и може да изглежда някак така. Нека да видя дали мога да го направя малко по-добре, малко по-добра работа. Така че ще изглежда нещо подобно, естествено, че няма да е съвсем точно. Важно е да преминем през тези три точки. И това би изглеждало така. Така че това е точката на еквивалентност, точка на полу-еквивалентност и това е нашето първоначално рН.