If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Термодинамика

За този урок

Термодинамиката е наука за топлината, "термо" и работата, "динамика." Ще изучаваме преноса на енергия по време на химични и физични промени и как можем да предвидим какви промени ще настъпят. В този урок са застъпени законите на термодинамиката, вътрешна енергия, топлина, работа, PV диаграми, енталпия, закон на ХЕС, ентропия и свободна енергия на Гибс.