Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Съкратени йонни уравнения

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

CrA2(SOA4)A3+3(NHA4)A2COA3CrA2(COA3)A3(тв.)+3(NHA4)A2SOA4
В кой от следните варианти са посочени правилно неучастващите йони в реакцията, представена по-горе?
Избери един отговор: