If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Корекция на календарната система

Коригиране на изчислението на времевата разлика като се вземе предвид, че няма нулева година . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео за календарната система казах, че, независимо дали използваш пр. Хр., сл. Хр., пр. н.е. или н.е., няма нулева година, винаги започваме с първа. Говорихме и за теоретичното раждане на Исус. Повечето историци не смятат, че е роден точно на първи януари, първа година, обаче няма година „0“. От 31-ви декември на първа година пр. Хр. отиваме на първи януари, първа година сл. Хр. Няма нулева година. Въпреки че подчертах това в предишното видео, не го взех предвид, когато изчислявах колко години има между раждането на Платон и откриването на Новия свят от Колумб. Причината да не го направя е, че независимо дали наречем 1492 г. „след Христа“ или „от новата ера“, тя не е 1492 години след теоретичното раждане на Исус, което, както знаем, не е реалното. Сигурно е роден преди това. Тя е 1491 години оттогава. Ще наблегна още веднъж – става дума за теоретична дата или събитие, що се отнася до това раждане на Христос, което определя календарите ни. Нека помислим за първи януари, първа година от новата ера. Колко време е минало от раждането на Христос? Не е година. Няма да кажеш, че е минала година, защото на теория тогава е роден. Тоест това са нула или почти нула години от теоретичното раждане на Христос. Друг начин за осмисляне е: колко дълго време след първи януари на първа година от новата ера – дали сл. Хр., дали пр. Хр. – каква е времевата разлика между двете дати? Преди го сметнах, че е една година след теоретичното раждане на Исус. Това е грешно. Това е по време на въпросното раждане. Ако го бях направил както в предишното видео, щях да кажа, че е една година след и една преди. Събираш ги и получаваш две. Това обаче е грешка, защото няма нулева година. Първи януари, година първа на новата ера, е тук. Тоест първи януари, година първа пр. н. е., е година преди това. Има само една година разлика. Причината сметките да са странни е, че няма нулева година. Ако имаше, то сметките ми от предишното видео щяха да са верни. Затова трябва да сметнем разликата между раждането на Платон през 428 година пр. Хр. и плаването на Колумб през Атлантика през 1492 г. така: това са 428 години преди теоретичното раждане на Исус. Това обаче не са 1492 години след това, а 1492 минус 1. Тоест събираме тези две числа – 428 „преди“ и 1492, минус 1, „след“. Събираме ги и изваждаме едно. Тоест правилният отговор не е 1920 години между раждането на Платон и Колумб. Изваждаме едно. Това са 1920 минус 1 години. Значи 1919 години. Можеш да разгледаш разликата между 1 г. сл. Хр. и 1 г. пр.н.е. с положителните и отрицателните числа наум. Казваш си: това е едно положително минус едно отрицателно. Става две. Няма нула обаче, затова се изважда едно. Това е разлика от точно година. Исках просто да изясня това. Това причинява липсата на нулева година.