If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Замърсяване и влияние върху човешкото здраве

Често е трудно да се установи причинно-следствена връзка между замърсителите и проблемите на човешкото здраве, понеже хората са изложени на различни химикали и замърсители. Но мезотелиомът е пример за вид рак, за който е установено, че се причинява основно от излагане на азбест. Създадено от Кан Академия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Привет! През целия си живот страдам от астма. Обикновено не ме притеснява много, но когато е много студено вън или тренирам интензивно, астмата ми се влошава. Когато това се случи, като имам астматичен пристъп, въздушните пътища в белите ми дробове се възпаляват и подуват, започват да стават тесни и да се пълнят с мукус, което затруднява нормалното дишане. Но не само студът и тренировките влияят на астмата ми, а и замърсяването на въздуха. Ако тичам навън или дори се разхождам в области, в които има много трафик, астмата ми се обостря. Но защо? Днес ще учим за връзката между замърсяването и човешкото здраве. Тази фигура илюстрира трите главни източника на замърсяване в околната ни среда – замърсяване на въздуха, водата и почвата. Излагането на тези замърсители може да доведе до различни заболявания. Днес ще се фокусираме върху замърсяването на въздуха. Токсичните газове, частиците и химикалите, освободени във въздуха, могат да причинят много заболявания, включително дихателни и сърдечносъдови, както и главоболие, умора, рак, гадене и раздразнение на кожата. И все пак лекарите и изследователите още учат за връзките между замърсителите в средата ни и човешките здравословни проблеми, предимно понеже хората, колективно, са изпитали различни нива на излагане на различни замърсители и токсини. Накратко, може да е трудно да намерим точна причина за определени болести, понеже замърсителите и токсините могат да влязат в телата ни от въздуха, водата и почвата, както е показано на тази фигура, под влияние на различни антропогенни фактори, тоест в резултат от човешката дейност, която води до замърсяване на въздуха, почвата и водите. Ако разгледаме по-отблизо замърсителите на въздуха, виждаме индустриални сгради, които освобождават хлорофлуоровъглеводороди (ХФВ), които са антропогенни съединения, които допринасят за разрушаването на озона в стратосферата. Виждаме също азотни оксиди и серен диоксид, които могат да допринесат за замърсяване и киселинен дъжд. И СО2 – често срещан парников газ. Как те влияят на човешкото здраве? Пример за добре проучена връзка между замърсяването и човешкото здраве е връзката между азбеста и мезотелиома. Много проучвания са показали, че честото вдишване или поглъщане на азбест е най-честата причина за мезотелиом, който е вид рак, развиващ се в обвивката на белите дробове, а понякога и в корема и сърцето. Може да е трудно да видим това на този рентген, но тази област, оградена с оранжево, показва засегната белодробна тъкан от мезотелиом. Нормално белодробната тъкан изглежда прозрачна на рентген, но става матова, когато има мезотелиом. Азбестът е естествено срещащ се материал, състоящ се от милиони влакна, които се вплитат, за да създадат лек, но все пак почти неразрушим материал. Нишковата структура на азбеста го прави ефективен електроизолатор и също е устойчив на топлина. Бил е широко използван в строителството и пожарната безопасност. Когато растях, родителите ми имаха азбест на тавана. Помня и че в основното и средното училище, които бяха построени през 70-те, спортните салони имаха азбестови тавани. Но с увеличаване на разбирането за вредите от азбеста нарасна бизнесът с премахване на азбест. Въпреки че азбестът не се ползва често в строителството вече, някои продукти за консуматорите още съдържат следи от азбест, като материали за покриви. Понякога, когато гледаш телевизия, може да видиш реклами за премахване на азбест, което се извършва от професионалисти. Връзката между излагането на азбест и мезотелиома е силно проучвана. На свой ред, употребата на азбест спадна с времето. За нещастие, симптомите и признаците на мезотелиом може да се появят чак след 20-50 години след излагане на азбест със симптоми като задух и болки в гърдите. Но с времето както можем да видим в по-долната част, излагането на азбест може да доведе до увреждане на и рак на плеврата, която е мембраната около белите дробове и вътрешността на околната гръдна стена. Тези плеври, и дори диафрагмата, която помага за дишането, могат да бъдат увредени и втвърдени от азбеста. И, разбира се, може да се развие и мезотелиом. Още по-лошо е, че мезотелиомът е доста устойчив на радиация и химиотерапия. Дългосрочната преживяемост и излекуването са изключително редки. Но мезотелиомът може да се диагностицира и лекува рано чрез редовен скрининг и кръвни тестове за хората, които може да са уязвими. Тоест, хората, които са имали излагане на азбест при работата си в рудници, фабрики, за инсталиране на изолация, както и в строителството. Поеми дълбоко дъх, пийни си вода. Това са прости неща, които взимаме за даденост, но замърсяването може да заплаши тези основни аспекти от живота ни. Когато астмата ми се обостри, разбирам как замърсяването влияе значително на ежедневието и здравето ми. Благодарение на регулаторни закони, като някои в САЩ, имаме по-дълъг и по-здравословен живот. Но това не е така навсякъде, нито за всеки. Така че свърши твоята част и помогни за по-безопасни въздух и вода за всички.