If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Земната атмосфера

Преглед на наученото за състава и строежа на земната атмосфера. (Статията е съобразена с американския АР образователен стандарт.)

Основни идеи

 • Планетата Земя е оградена със смес от газове, наречена атмосфера. Атмосферата съдържа 78% азот и 21% кислород, като останалият 1% включва водни пари, аргон, въглероден диоксид и малки количества други газове.
 • Земната атмосфера се състои от пет отделни слоя, които се различават по температурния си градиент — слоевете се редуват между такива, чиято температура се увеличава, и такива, чиято температура намалява с промяната на височината. Петте основни слоя на атмосферата са тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзосфера.
  • Тропосфера: Тропосферата е най-близкият до Земята слой. Той е с най-голяма плътност (т.е. съдържа най-много въздушни частици) и в него се развиват различните климатични процеси и образуването на облаци. Тропосферата се нагрява предимно от слънчевото греене, отразено от земната повърхност. По този начин, освен с понижаване на налягането с увеличаване на височината, температурният градиент на тропосферата намалява с височината.
  • Стратосфера: Стратосферата е следващият слой над тропосферата. В него има област с висока концентрация на озон, която се нарича озонов слой, който възпрепятства достигането до земната повърхност на около 95% от вредната ултравиолетова радиация от Слънцето. Молекулите на озона абсорбират ултравиолетовите лъчи и отделят топлина, поради което температурният градиент на стратосферата нараства с увеличаване на височината.
  • Мезосфера: Мезосферата е слоят над стратосферата. Мезосферата се нагрява основно от стратосферата под нея, така че нейният температурен градиент намалява с увеличаване на височината. Мезосферата е едно от най-студените места на Земята. Средните температури в нея са около минус 85°C (120°F)!
  • Термосфера: Термосферата е слоят над мезосферата. В него плътността на газови молекули е много ниска. Тези молекули абсорбират високоенергийното слънчево лъчение, затова термосферата има повищаващ се температурен градиент с увеличаване на височината.
  • Екзосфера: Екзосферата е най-високият слой на земната атмосфера, където плътността на газовете е изключително ниска. Газовите молекули в него често се разпръскват в космоса.
Графика, на чиято ос х е нанесена температура в градуси по Целзий, а на оста у отляво е нанесена височина в километри, а но оста у отляво е нанесена височината в мили. Показана е диаграма на петте слоя на атмосферата. В интервала от 0 до 11 километра слоят е означен като тропосфера. Линия при 11 километра височина е означена като тропопауза. Този слой включва изображения на облаци и планини. Слоят на височина от 12 до 48 километра е означен като стратосфера. Линия на височина 48 километра е означена като стратопауза. Слоят на височина между 49 и 85 километра е означен като мезосфера. Линията на височина 85 километра е означена като мезопауза. Слоят на височина от 85 до 130 километра е означен като термосфера.
Слоевете на земната атмосфера се разграничават по това дали температурата на въздуха в тях нараства или намалява с нарастване на височината. Източник на изображението: Среден температурен профил на долните слоеве на атмосферата, [Обществен домейн].

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.