If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въздух и вода на Земята

Задача

Общата въздушна циркулация разпределя топлината и влагата на Земята.
Триизмерна диаграма на Земята описва широкомащабни ветрови модели по четири диапазони географски ширини. Тези надлъжни окръжности се увиват около Земята хоризонтално. От горната част на диаграмата, при Северния полюс, до 60 градуса северна ширина, група стрелки показва как полярните източни ветрове се придвижват. Стрелките сочат надолу, или на юг, и се изкривяват към запада. От перспективата на поглед надолу от Северния полюс, стрелките се извиват в посока по часовниковата стрелка. От 60 до 30 градуса северна ширина група стрелки показва как западните ветрове се движат на север, изкривяват се на изток. От 30 градуса на север от Екватора група стрелка показва как североизточните пасати се движат на юг, изкривяват се на запад. От Екватора до 30 градуса на юг група стрелки показва как югоизточните пасати се движат на север, изкривяват на запад.
Кое от следните е първопричината за това пасатите да се движат от изток на запад?
Избери един отговор: